Sbohem přátelé

12 2003 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Helena Bolehovská

rozená Schmausová,

narodila se 5. 5. 1928 v Praze,

otec major lékarnictva,

matka dětská lékařka.

Po absolvování gymnázia, studovala na právnické fakultě KU v Praze. V roce 1948 se provdala a koncem roku 1949 odešla ilegálně s manželem z republiky. Po 6 měsících v německém uprchlickém táboře Valka, přijeli 1. 6. 1950 do Brazílie. V roce 1951 a 1953 se jí narodily dvě dcery, které obě mluví česky a dnes mají také české občanství.

Helena Bolehovská se stala členkou českého spolku Uniao Cultural Tcheco Brasi-leira a hned se začala zajímat o jeho kulturní činnost. Její zájem byl především o tanec, protože v Praze navštěvovala 8 let taneční školu R. Remislavského, tehdejšího baletního mistra národního divadla v Praze. Dávat dohromady taneční soubor v Brazílii

v padesátých a šedesátých letech bylo dost těžké. Nebyly kroje a zastupitelský úřad ne-existoval. Přesto se sešlo několik párů a za společného úsilí a vzpomínání dali dohromady kroky a hudbu pro "českou besedu". Ta se pak tančila při různých příležitostech a později k ní přibyla " moravská beseda".

Roky utíkaly a přibývaly děti v souboru. Dnes má spolek 35členný taneční soubor. Po roce 1989 Helena Bolehovská začala jezdit do Prahy, kde studovala prvky folklorního tance u prof. Evy Zetové, která vedla folklorní soubor Rozmarýn. Přivezla od ní kazety české hudby a vytvořila na některé Spolek má českou obsáhlou knihovnu, diskotéku a videotéku českých filmů Jedou měsíčně se pořádá odpolední čaj, při kterém vždy kulturní ředitelka přečte poslední události v ČR, které získává ze zpravodajského souhrnu ČTK.

Taneční soubor účinkuje nejen ve spolku, ale je také zván do různých klubů a soutěží folklorních tanců všech národností, žijících v Brazílii, kde již dostal první cenu. Spolek vlastní pravé, autentické kroje, některé 100 let staré, které darovaly matky a babičky, a v kterých dnes tančí už třetí a čtvrtá generace.

Helena Bolehovská nás opustila nečekaně dne...

skladby nové choreografie, které dnes soubor českého spolku v ;Sao Paulu tančí. Také zajela do Strážnice, aby viděla tance jiných souborů.

Helena Bolehovská byla jedinou učitelkou českého jazyka v Brazílii. Začala dávat večerní kurzy v českém spolku pro potomky z českých a smíšených rodin. Učila a připravovala také brazilské studenty na stáže a studie v České republice. Jelikož ne-existovala česko-portugalská učebnice,napsala si vlastní skripta pro své studenty. Teprve po roce 89 dostala od ministerstva zahraničí (odbor krajanských styků) učebnici česko-anglickou a česko-španělskou, doprovázenou kazetami, které studium českého jazyka usnadnilo.

Překládala do češtiny z portugalštiny, angličtiny, němčiny a španělštiny. Jedna z posledních prací byl překlad brazilského katalogu "Trienale Grafiky", konaného v říjnu 98 v Praze do češtiny.

V českém spolku v Sao Paulo byla mnoho let kulturní ředitelkou. Tento spolek, založený 1895 prvními českými emigranty, má dnes vlastní sídlo. Je to vila se zahradou a bazénem, má několik velkých místností, kde se konají různé akce a také každoročně oslava 28 října, která je vždy s programem a večeří a bývá přitom kolem 200 lidí.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012