C/S symposium v Nizozemí

12 2003 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Jistě jste si všichni v Českém dialogu přečetli pozvánku na 18. C/Ssymposium, které jsme v Nizozemí pořádali jako každoročně na podzim, letos 4. října.

Eva Střížovská nás, spoluorganizátory této akce a dopisovatele z Holandska, požádala, abychom o tomto symposiu něco napsali pro Český dialog. Vyhověli jsme poněkud rozpačitě. Návštěva velvyslance ČR v Nizozemí Petra Kubernáta, který se, jako už po několik let, spolu s několika dalšími pracovníky velvyslanectví Symposia také zůčastnil, byla tentokrát spojena s předáním medailí Ministerstva zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Vyznamenán byl

Dr. Josef Hrouda a manželé Věra a Karel Pokorný. A proto jsme teď na rozpacích: jak má člověk psát sám o sobě? Krásnou stříbrnou medaili s profilem Jana Masaryka jsme přijali s myšlenkou na všechny ty, kteří nikdy vyznamenáni nebyli a nebudou a jistě by si to zasloužili více než my dva. Přijali jsme ji s trochou smutku a se vzpomínkou na tu demokracii, která tehdy v roce 1948 zahynula spolu s ministrem Masarykem na dlažbě Černínského paláce.V naději, že se jí někdy podaří v České republice opravdu v plném rozsahu obnovit.

Program o jazycích, o naší mluvě, nazvaný "Čeština a holandština, divotvorné jazyky", byl tentokrát pro mnoho lidí lákavý, ale přesto se nás sešlo stejné množství, jako po všechna léta minulá. Pokud budeme ještě nějaký čas naše symposia pořádat, pokud se nám podaří "dotáhnout to" aspoň na tu dvacítku, budeme rádi. My, pořadatelé s hlavou v oblacích. My, kteří si stále ještě myslíme, že Češi a Slováci žijící v cizině by se nemuseli scházet odděleně -- už jen proto, že budou brzy společně v Evropské Unii. My, pořadatelé symposií pro elitní kroužek těch, kteří si nepředstavují krajanská setkání jen jako hospodskou veselici, nakreslenou panem Ladou. Po slavnostním zahájení následovaly krásné a živě přednesené přednášky. První v pořadí, nazvaná "De te lingua narratur -- Řeč je o tobě" s mnoha zajímavými detaily a informacemi, podpořená moderní technikou, tedy současnou projekcí důležitých skutečností za pomoci beemeru, byla přednesena Drs. Míšou Swinkels. Není zde možné ani v náznaku vystihnout její bohatost a proto doporučujeme všem, kteří mají možnost podívat se na naše webové stránky, aby si tuto přednášku vyhledali na internetu. Pani Dr. Martincová z pražského Ústavu pro jazyk český Akademie věd nám ve své přednášce přiblížila neologismy v češtině a v odpolední diskusi odpověděla na různé otázky nás, zatvrzelých staročechů, kteří se s těmito novinkami někdy jen těžko smiřujeme. Měli jsme dojem, že pochopila, že láska k zemi, ze které jsme vyšli, patří i mateřskému jazyku a to tomu, který jsme se kdysi před mnoha lety jako mladí lidé naučili, a proto všechny změny přijímáme jen s obtížemi. Také její přednášku najdete na webové stránce symposia.

www.cssymposium.net

Odpolední program začal jako vždy trochou hudby, tentokrát nám krásně zahrála na flétnu paní Šárka Trompé, spolu s holandskou harfenistkou Idske Bakker. Podzimní vítr, padající listy a déšť za okny v parku, spolu s kouzelnou hudbou, to všechno vytvořilo neobyčejnou atmosféru. Následující přednáška Drs. Dany Macíkové, která nám velmi osobitým způsobem vyprávěla o tom, jak učí Nizozemce češtině, nás všechny rozveselila a připravila dobře na panelovou diskusi, která přišla po ní. I té se zúčastnilo poměrně hodně návštěvníků, protože skoro každý z nás má nějaký zážitek z doby, kdy se učil nový jazyk a nebo z návštěvy ve staré vlasti, kdy byl překvapen češtinou, kterou neznal. Hezkou tečkou za diskusí byla rozverná anekdota o profesoru Trávníčkovi, kterou nám vyprávěl Dr. Malinský.

To jel jednou pozdě v noci pan profesor Trávníček domů taxíkem a dostal strašnou chuť na kávu. Nechal tedy zastavit u hospody, kde ještě svítíli a požádal o kýžený nápoj. Nerudný hostinský ho vyhodil. To rozzlobilo taxikáře tak, že znovu zabušil na dveře hospody a zařval na vyděšené

ho hospodského : "Člověče, víte vy vůbec koho jste to vyhodil? To je pan profesor Trávníček a když ten bude chtít, tak budete od pondělka psát hovno s tvrdým y!"

Dobře jsme se měli. Ke kávě jsme si mohli koupit české pečivo, upečené dobročinnými českými dámami a prodávané paní Schmalzried, obětavou předsedkyní spolku Čechů a Slováků v Belgii, která na symposium přijela z Bruselu. Nakladatel Pavel Primus nám přijel nabídnout české knihy a také bylo možno se probírat naším knižním bazarem antikvárních českých knih, jehož (maličkatý) výtěžek jde ve prospěch symposia.

Když zavítáte někdy s podzimem do Nizozemí, přijďte na naše symposium. Rádi vás uvidíme. Příští se bude konat 9. října 2004.

Věra a Karel Pokorný-Scheufler,Holandsko

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012