Dům polámaných andělů

Eva Střížovská květen 2021 Knihy česky

Luis Alberto Urrea je jedním z význačných spisovatelů chicanské literatury. Knih má na kontě víc, ale toto je jeho první přeložená do češtiny.

Označení chicano či chicanka znamená přibližně a nepřesně Mexikánec či Mexičanka, kteří žijí v Kalifornii. Tento stát byl připojen ke Kalifornii až po roce 1848 po mexicko-americké válce. Takže, když někdo nazývá Mexičany přistěhovalci, není to tak zcela. Ale to by bylo na delší povídání…

Příběh napsaný L. A. Urreou je inspirován příběhem vlastního života. Jde o rozvětvenou rodinu s mexickými kořeny, žijící v Kalifornii a pociťující diskriminaci ze strany Američanů. Té čelí především patriarcha rodu Velký Anděl, nyní vážně nemocný a oslabený rakovinou. Jede se svou početnou rodinou na pohřeb své matky. A další den oslavuje (nerad) své (asi poslední) narozeniny. Přichází a přijíždí plno návštěvníků. Celý dům a zahrada jsou plné lidí, jídla, pití a událostí. Mezitím před čtenářem vyvstávají příběhy členů rodiny i jejich vzájemné vztahy. A Velký Anděl bilancuje. Ví, že se blíží jeho konec. Nicméně ještě se mu podaří neplánovaně stát se hrdinou.

Kniha je psána velice poutavě, jen se čtenář těžko orientuje v chaotickém rumraji rodiny a jejích dětech, sestrách a dalším příbuzenstvu. Zde patří velký obdiv překladateli Romanu Jakubčíkovi, díky jemuž se čtenáři dostane i poučení o mnohých mexických výrazech.

Těším se na další překlad jiné Urreovy knihy.

Knihu vydal VYŠEHRAD.

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012