KNIHA O ČD - třetí část

Eva Střížovská duben 2021 Naši ve světě česky

DRUHÝ ROČNÍK

Dluhy jsou na pořadu dne.

Každý dluží každému. Dluží Pražský deník (majitelem je vládní prominent Macek), Lidová demokracie a jiní. Po pár měsících existence zanikly deníky Metropolitan, Telegraf, Právo lidu koupili Němci, Rudé právo s nakradenými prostředky drží  komunisté, kteří platí větší platy svým redaktorům. Statečně se drží Český deník, který je vydavatelem dotován z reklamní inzerce, zoufá si Svobodné slovo. Levicový puč v Mladé frontě Dnes byl trefně popsán v Českém deníku.

Umíráček zvoní deníku Prostor, rapidně klesají náklady i týdeníkům a měsíčníkům. A jak je na tom náš jediný nezávislý čtrnáctideník Český dialog? Stejně jako ostatních se jej dotýká nepravidelný a nespolehlivý servis tisku i distribuce, méně peněz u obyvatelstva a naopak únava informacemi, což znamená, že se kupuje méně novin. Stejně jako nezávislý pan Kudláček se snažíme si svůj list dotovat z jiných tisků. Bohužel, stejně jako mnoho jiných, plaveme v druhotné či dokoce v třetinné platební neschopnosti, což znamená, že oni nezaplatili jim, a ti zase nám. Trafikant či stánkař dluží distributorovi, distributor vydavateli a ten zase tiskárně. Každý dluží každému a kruh se zamotává. Po téměř dvou letech nadšeneckého amatérismu, nekonečné dřiny zadarmo hraničící s fyzickým i psychickým zhroucením docházím k určité bilanci. Zaprvé: Noviny ani časopis si zde v této době nemůže na sebe vydělat. Snažit se jej dotovat z jiného... znamená jen další dřinu a roztěkanost. Zadruhé: Český dialog se přes všechny výrobní a finanční překážky stal pojmem. Naše vítězství tkví v tom, že se tak stalo stejně v Čechách, na Slovensku, v Austrálii, v Americe, v Kanadě, v Zambii, v Izraeli, ve Spojených emirátech arabských, stejně tak v Římě jako v Londýně či Curychu, v Rakousku, Německu či Španělsku, Švédsku, Dánsku a Norsku a na dalších místech světa. Ne v masovém měřítku, bohužel. K tomu nám chyběly, trapné se opakovat, finance. Poštovné se totiž za poslední dva roky zdražilo o nějakých 200 procent. A chceme—li se dostat ke čtenářům, musíme jim nejprve časopis zaslat na ukázku. Nefňukáme však a nežádáme milodary, míníme jít dál. Možná nám trochu pomůže i spojení s nově vznikající firmou Český dialog servis, která by fungovala na profesionálním komerčním základě. Naším cílem je zvýšit obsahovou i formální úroveň časopisu tak, aby nekulhala za dobrou pověstí jeho zaměření. K tomu nám samozřejmě můžete pomoci i vy svými připomínkami a nápady.

Ale pojďme k časopisu

Jednička začíná novoročním projevem prezidenta ČSFR Václava Havla, který je také na titulu. A uvnitř s ním na obr. a s Jirkou Stivínem též Shirley Mclainová, nová velvyslankyně USA u nás. Havel zde navrhuje jiný volební způsob…

A zase hezká spousta zajímavých článků. Pan Škvorecký měl dobrou radu a ta se plní. Přibývají čtenáři i autoři, hodně reagují na předešlé články.

Druhé číslo má modrou barvu na obálce a Bartákův vtip s otevřeným oknem do světa. Uvnitř zpráva a foto o odhalení pamětní desky Jana Palacha, článek o generálu čs. letectva Vladimíru Nedvědovi, o Národní budově v New Yorku od Jana Krondla, i rozsáhlá úvaha J. F. Kroupy o vyrovnání se s minulostí.

V čísle tři je rozhovor s nejmladší poslankyní Janou Petrovou, perličky z parlamentu i pozvání, aby tam lidé přišli a zasedli do lavic občanů.

Larry Celechovský z USA chce stimulovat nové podnikatele, aktivovat je k tvůrčí činnosti. Aby se nebáli, i za nepříznivých okolností improvizovat, riskovat, houževnatě pracovat…bude to seriál na pokračování z osobních zkušeností exulanta.

Češi na Ukrajině je další ze zajímavých nových příspěvků. Já postupně zjišťuji nejen, že žijí Češi a Slováci leckde i na východě, ale poučuji se z dějepisu. Ve škole nás učili spíše „Proletáři všech zemí spojte se!“ a nikoliv skutečnou historii.

A je zde – bohužel i smutná zpráva od Jožky Pejskara, že umřel dr. Ján Papánek…

Na titulu čtyřky je hezká fotka Jana Buriana z dílny Hanky Rysové a jeho článek. Také je zde o tom, že se z Londýna vrátil Jiří Hanák, herec, novinář, fotograf a prima člověk. Též přispěl do ankety Proč se (ne)vracíte. Zajímavě.

A já teď přestanu jmenovat číslo po čísle. Teď, po letech kdy to píšu, jsem překvapená  co zajímavých příspěvků jsme měli. Velký rozhovor se studentským vůdcem sametu  Martinem Mejstříkem. O politicích, kteří myslí jen na sebe a ne na občany, o Americe, kde je sice šokující diktát peněz, ale prostor pro každého, kdo chce něco dokázat, něco vytvořit. S Martinem jsem měla možnost putovat do USA po létech na konferenci SVU, bylo to fajn, o tom však později.

(Kráceno)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012