Otevřený dopis

říjen 2019 Naši ve světě česky

Otevřený dopis

Předsedovi Novgorodkovské vesnické rady

Jaroslavu šhviglu

12. října oslavili obyvatelé obce Novgorodkovka 150. výročí založení čechohradu v dubnu  roku 1869.

Čestní hosté společně hovořili na slavnostní akci o potřebě vrátit vesnici  její  původní jméno- čechohrad.

A v tisku Melitopole již byly publikovány články, které říkají, že vesnice bude vráceno její původní jméno. A piše se o tom jak o  něčém  úplně vyřešeném.

Na základě skutečnosti, že obyvatelé Novgorodovky přišli s iniciativou vrátit vesnici  původní  jmeno ještě  na začátku 90. ​​let 20. století, a nyní máte ujištění zástupců oficiálních úřadů různých úrovní o podpoře myšlenky, že je třeba vrátit vesnici původní název,

Vyzývám Vás, pan Jaroslav /Jaroslav Yaroslavovič/, aby jste příští týden svolali zasedání poslanců rady Novgorodské vesnice aby  přijala rozhodnutí:

"Pro konání referenda o návratu historického jména Čechohrad  vesnice Novgorodkovka."

Opravdu, pouze jenom tímto způsobem je možné provést postup navrácení vesnici její původní  jmeno!

A je čas přejít od slov ke konkrétním skutkům!

16.10.2019

Viktor Mochov, dějepisec

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012