VE STÁTĚ MINNESOTA

Eva Střížovská říjen 2019 Aktuality česky

Z KNIHY

Končím konečně svou úmornou, ale hezkou práci na velké knize o třicetiletí Českého dialogu. V těchto dnech se objevovalo v médiích přání V. Havlovi k narozeninám z října roku 1989. Byla to vtipná provokace v Rudém právu formou inzerátu. Zadavatele inzeráítu tehdy nezavřeli, jak bylo lze očekávat, protože brzy přišel Listopad…při té příležitosti si dovolím připomenout můj článek z výletu do USA, kde se novináři již mohli vyjadřovat o Havlovi svobodně, nicméně výsledek jejich snahy byl občas dosti ubohý.

 

VE STÁTĚ MINNESOTA

V univerzitním dvojměstí Minneapolis a St. Paul, se ve dnech 24. - 26. dubna konaly mimořádné události. Společnost pro vědy a umění uspořádala konferenci na téma Quo vadis Czech America. Sjely se na ni stovky přednášejících a diskutujících doslova z celé Ameriky, ale i z Čech, Moravy, Slovenska a Kanady. Organizátoři (v čele s prof. Josefem Mestenhauserem a dr. Miloslavem Rechcíglem) za vydatné pomoci svých kolegů ze zdejší univerzity, dokázali konferenci propojit s účastí českého prezidenta Václava Havla. Pan prezident v sobotu povečeřel s třemi stovkami účastníků a s guvernérem státu (bývalým populárním zápasníkem Jesse Venturou), druhý den s nimi posnídal, poté měl významnou řeč o občanské společnosti na Môcalester College, kde dostal čestný doktorát (přítomno bylo několik tisíc lidí, většina studentů, kteří s velkým zájmem poslouchali o tom, o čem dosud možná nic neslyšeli, vynikající byl i film, který si připravila univerzita sama a který našeho prezidenta představil v historických souvislostech posledních dvaceti let). Krásnou tečkou bylo odpolední setkání s krajany v St. Thomas College. Přišli sem zdejší zástupci Sokola, účastníci konference SVU, vyslanci českých zastupitelských úřadů, a význační představitelé zdejších univerzit města. Měla jsem tu čest sedět v první řadě a pozorovat vše zblízka. Prezident Václav Havel měl (na rozdíl od dopoledne, kdy mluvil anglicky a filosoficky) řeč v češtině a velmi vstřícnou ke krajanům. Zmiňoval dluh, který k nim naše republika má, děkoval za jejich pomoc, kterou nám v nespočetných případech prokazují (podpora vstupu do NATO je pouze jednou z nich), a sliboval, že učiní co je v jeho silách, aby se konečně dočkali spravedlivějšího postoje od své původní vlasti. Poté udělil několik vyznamenání o spolu s ostatními obdivoval tanečky malých i větších sokolů v krojích, a společně s pěveckým soubo- rem, se svou manželkou Dagmar a stovkami dalších diváků, si dojatě zazpíval Ta naše písnička česká. (Syn autora, Tom Hasler, který přijel z Baltimore, byl v hledišti a zpíval také.) Nakonec se pan prezident na pódiu vyfotografoval se zástupci účastníků, kteří byli z Kalifornie, Indiany, Texasu, Minnesoty, New Yorku a mnoha dalších států o kteří se dosud nikdy takhle společně nesešli. Jejich setkání bylo vlastně dílem českého prezidenta. Ještě dlóuho po skončení oficiálního programu si měli Češi, Slováci a Američané co povídat v kuloárech, kde voněly dobré makové, tvarohové a povidlové koláče...

Když jsem se vrátila z té slávy do New Yorku, ponořila jsem se do počítače a hledala na internetu, co o tom napsaly naše noviny. A našla jsem. „Prezident Václav Havel relaxoval s bývalým zápasníkem Jesse Venturou, kterýje původem Slovák. ” To bylo všechno.

A tak, bohužel, musím toto psaní zakončit trochu jinak než jsem začala. Na konferenci SVIJ zazněl mj. dosti výrazně názor, že lidé, kteří odešli v dobách minulých padesáti let do zahraničí, nejsou žádní „krajané”, ale exil. A to proto, že je Česká republika odmítá. Že za téměř deset let je neuznala za sobě rovné, že sice slibuje, ale neplní. Ať už se to týká občanství, volebního práva, restitucí, ale i pouhého uznání toho, že když se rozhodli pro svobodu, ničím se neprovinili (nemluvě o jejich pomoci v boji za demokracii aj., což by vydalo na knihu). Přitom jejich optika z druhé strany oceánu by mohla být pro nás, pokud jsme ochotni ji vnímat, velice inspirativní. Vždyť s touto myšlenkou jsem zakládala Český dialog.

Eva Střížovská

Foto Hana Rysová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012