ČEŠI V AMERICE/CZECH IN AMERIKA

Eva Střížovská březen 2019 Knihy česky

Autor Ivan Dubovický se pustil do nelehkého díla. Zmapovat kus naší české historie na americkém kontinentě. Podtitul zní  A ČESKO-AMERICKÉ VZTAHY V PRŮBĚHU PĚTI STOLETÍ.

To také vysvětluje, že autor musel nejen projít archivy a mnoho nastudovat, ale i osobně poznat. Léta je pracovníkem ministerstva zahraničí. Ještě předtím však vystudoval Právnickou fakultu a Filosofickou fakultu UK, obor kulturní antropologie. V letech 1900 a 1991 obdržel Fulbrightovo stipendium k výzkumnému pobytu v USA, zaměřenému na českou komunitu ve Spojených státech. V USA také přednášel na různých univerzitách a po nástupu na MZV pobýval v USA často. Tak mohl své znalosti dobře doplňovat. Je autorem několika publikací a řady odborných studií. Byl i občasným spolupracovníkem Českého dialogu, který se už třicet let věnuje tématice krajanů z celého světa a v Americe zvláště.

Myslím, že nepřeháním, když napíši, že jeho kniha je velmi cenná a dobře zpracovaná. I pro zcela nezúčastněné laiky musí být velmi zajímavé probírat se dějinami Čechů a zejména Moravanů (jak se dodnes mnozí hrdě označují) na vzdáleném, tedy původně Novým světem. Pro většinu příchozích, kteří většinou z nuzných poměrů doma se v minulých staletích rozhodli a plavili se dlouhou dobu za oceán, to zrovna nebylo lehké. Úplně jiná země, jiný jazyk, jiné zvyklosti, zvláště v zemědělství. Mnoho z nich také cestu nepřežilo. Čekala je hlavně velká dřina. Ale projevily se jejich dobré schopnosti a časem si Češi a Moraváci vydobyli jak možnosti se dobře uplatnit, tak i úcty.

Já osobně ze svých zkušeností z cest do USA tvrdím toto: Zpravidla první generace příchozích se starala jen o holé přežití, děti neznaly školu, musely pomáhat na poli a doma, druhá generace už začala chodit i do školy a až třetí generace se stávala váženými učiteli, profesory, lékaři, právníky aj. Obdiv si vydobyli i čeští řemeslníci a zástupci mnohých jiných oborů. Brzy po jejich příchodu se stavěly české kostely, školy, pivovary, tiskárny, a hlavně – vznikaly české spolky,  pojišťovny,  vydávaly se české noviny . Toto vše přetrvává dodnes. Ale autor se nevěnuje jen „starým časům“. Jeho záběr obsahuje skutečně pět století. V tom předposledním se věnuje vzniku Československa, který měl s USA dosti společného i novějším česko-americkým stykům. Najdete tu jak události, tak osobnosti doby starší i současné.

Kniha je bohatě ilustrována, je vytištěna současně V ČEŠTINĚ I ANGLIČTINĚ. Byla vydána za podpory několika institucí a hlavně nakladatelstvím EPOCHA. Všem patří dík, hlavně však autorovi.

Eva Střížovská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012