A Second Life

prosinec 2018 Naši ve světě česky

Univerzita Zurich hlavní budova Lichthof  3.12.2018 slavnostní odhalení pamětní desky a vernisáž výstavy A Second Life - druhý život.

Tato velká akce si zaslouží naši   pozornost. Před delší dobou  v roce 2014 napadlo pana   Jiřího Vančuru  a jeho kolegy vzdát dík zurišské univerzitě za všechny české a slovenské studenty, kteří tam po roce 1968  studovali. Bernská univerzita už přece  desku  má. Při návštěvě kostela Fraumünster  uviděl desku československých uprchlíků  z roku 1978,  kterou tam instalovali jako poděkování  Švýcarsku a to je inspirovalo.  Madarští uprchlíci z roku 1956   již mají svoji desku na Univerzitě Zurich  a tak se rozhodl   umístit  československou  desku vedle. A tím  začalo zdlouhavé hledání sponzorů. České a slovenské velvyslanectví tuto myšlenku sice podporovalo, ale sehnat finance bylo obtížnější.  Nakonec se dílo zdařilo a desku vytesala česká firma v Praze  Horních Počernicích  z české žuly z Kladrub. Sponzora také  nakonec našli a termin  odhalení byl zadán Univerzitou Zurich u příležitosti návštěvy delegace Karlovy Univerzity  z Prahy. Na chodbě ve 2. patře budovy byla deska odhalena za účasti a proslovu  Dr. Jiřího Dvořáka, Jiřího Vančury  a níže uvedených  přítomných rektorů univerzit Zurich a Praha, kterým Jiří Vančura dal jako suvenýr malou kostku z kladrubské žuly.   Akce byla naplánovaná na 3.12.2018 a spojila se s vernisaží výstavy A Second Life. O této akci  v Praze jsem psala podrobněji ve Zpravodaji č. 5. Tato výstava je již zkrácenou verzí  a byla na univerzitě umístěna  od 3.12 do 18.12.2018. Odhalení desky se zúčastníli  velvyslanec Švýcarska v ČR Ms. Dominik Furgler  Charge d affaires a.i. Českého velvyslanectví v Bernu Irena Valentová rektor Univerzity Zurich Prof. M.O.Hengartner rektor UK Prof. Tomáš Zíma. Sál zurišské univerzity zaplnili  jak bývalí studenti, tak současní studenti a profesoři, krajané a veřejnost .Vyslechli jsme  projevy výše zmíněných přednášejících. Rektor Uni Zurich vyzdvihl spolupráci, výměnu studentů a budoucí vědeckou spolupráci  obou univerzit.Nakonec pronesl slova: ,,děkujeme Čechům  a Slovákům kteří  sem přisli, že se dobře integrovali a přispívaji k rozvoji Švýcarska dodnes´´. Rektor UK Zíma rovněž vzájemnou spolupráci kladně hodnotil. Nejzajímavější proslov měl švýcarský velvyslanec, přímý pamětník z  roku 1968. Když byl jako 10 letý chlapec  na koupališti, slyšel z rozhlasu zprávu o  dění v Československu.  Paní Valentová, zástupkyně české ambasády tuto dobu zná jen z vyprávení. Zdůraznila rozpolcenost lidí,  kteří odešli, nemohli se vrátit  domů a neměli  kontakt s rodinou.  Měli to velmi těžké.Dále zmínila vzájemnou spolupráci české a švýcarské ambasády. Nakonec se hovořilo o výstavě a příbězích  25 emigrantů . Toto dílo vzniklo  díky Irene Stehli, která byla také přítomna. Po projevech se všichni přesunuli do atria  univerzity  prohlédnout si výstavu k níž byla vydána i publikace, diskutovat a ochutnat bohatý raut.  Byla to velmi slavnostní akce. Ivana Dangová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012