O Češích v Kyjevě

-red- září 2018 Naši ve světě česky

Ve dnech 22. – 23. září 2018 v Kyjevě na Ukrajině proběhly oslavy 100. výročí vzniku Československa organizované Českou národní radou v Ukrajině a za podpory Velvyslanectví ČR v Ukrajině. Předsedové dvaceti českých spolků se spolu s oficiálními hosty z České republiky zúčastnili v sobotu, 22. září, vědecko- praktické konference věnované účasti ukrajinských Čechů na založení samostatné Československé republiky. V neděli, 23. září, se v Kulturním středisku Kyjevské národní lingvistické univerzity konal celoukrajinský krajanský folklorní festival, který po roce znovu potěšil srdce a oči krajanů i hostů z ČR krásnou českou písničkou, veselými tanci a v podání malých krajánků dokonce českými básněmi. Po uvítacím slovu předsedkyně ČNR v Ukrajině prof. Ludmily Muchiné všechny přítomné přivítal senátor doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZ ČR Jaroslav Kantůrek, Mimořádný a zplnomocněný Velvyslanec České republiky na Ukrajině Radek Matula a také představitelé ukrajinské organizace národnostních menšin. Konference a festivalu se zúčastnily oficiální osoby z České republiky - senátor doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZ ČR Jaroslav Kantůrek, Mimořádný a zplnomocněný Velvyslanec České republiky v Ukrajině Radek Matula, David Mašek, rada-vyslanec, tiskový mluvčí Velvyslanectví ČR v Ukrajině, tajemnice Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Mgr. Bronislava Vacková, generální konzul ČR ve Lvově Mgr. Pavel Pešek.

Krajanský ukrajinský festival za poslední roky značně omládl, téměř polovina účastníků byly děti a mládež, což je důkazem toho, že mezi ukrajinskými krajany zájem o českou kulturu, tradice a jazyk stále vzrůstá a pro starší pokolení krajanů je jistotou, že čeština bude v této zemí znít i za sto let.

Důležitým aspektem v organizaci festivalu byla spolupráce ČNR s Kyjevskou národní lingvistickou univerzitou, na které působí bohemistické pracoviště a jejíž vyučující a studenti češtiny se aktivně podíleli na provedení konference a festivalu

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012