DO ŠVESTEK JSME DOMA

-red- září 2018 Knihy česky

 

Novinář Pavel Tigrid, který po sametové revoluci zastával i funkci ministra kultury, patřil k nejvýraznějším osobnostem demokratického exilu po únoru 1948. Již zpočátku varoval, že odloučení od domova může vzhledem k mezinárodní situaci trvat dlouho, zatímco mnozí hýřili optimismem. Napsal: "Lidé předpokládali, že komunistický režim co nevidět padne a oni se vítězoslavně vrátí. Říkávalo se: do švestek jsme doma". Avšak švestky na podzim přesně před sedmdesáti lety dozrály a opadaly, měsíce dál ubíhaly a vidina návratu do Československa pro zoufalé uprchlíky, kteří odmítali žít v totalitě, se rozplývala. Právě jim je věnován tento příběh.

 

Jaké nástrahy číhaly na uprchlíky po únoru 1948, jak těžký byl pobyt v uprchlických táborech, cesta na druhý konec světa a zvykání si na neznámé prostředí? To vše se čtenáři dozví v příběhu fiktivní rodiny Novákových, který je však postaven na reálných základech. Otec novinář, stoupenec masarykovské demokracie, je záhy po komunistickém puči přinucen okolnostmi odejít spolu s manželkou a dvěma malými dětmi do zahraničí. Na několik měsíců uvíznou v německém táboře a čekají na možnost vystěhovat se dál. Nakonec odjedou do daleké Austrálie, která na přelomu 40. a 50. let vítala evropské exulanty s otevřenou náručí. Přesto nebyly začátky jednoduché.

 

Autor scénáře Martin Nekola je historik, který se exilovou problematikou zabývá řadu let a patří k našim předním odborníkům. Studiem archivních pramenů a korespondencí s dosud žijícími pamětníky vytvořil děj, který nás vrací k tísnivým počátkům studené války a komunistického režimu. Kresbu opatřil kreslíř Jakub Dušek mající bohaté zkušenosti s tvorbou historických komiksů

-red-

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012