Člověk a jeho symboly

Eva Střížovská 12 2017 Knihy česky

Bohatě ilustrovaná kniha je prvním a jediným dílem, v němž C. G. Jung vykládá laickému čtenáři svou nesmírně vlivnou teorii symbolů, jak se projevují především ve snech. Jung sám nabyl přesvědčení, že má povinnost vysvětlit i nepoučeným čtenářům své ideje, a proto ve věku 83 let sestavil koncepci této knihy včetně zadání pro své spolupracovníky. Práci na své stati dokončil 10 dní před vlastní smrtí. Celou knihou se vine přesvědčení, že člověk může dosáhnout plnosti jen skrze poznání a přijetí aspektů nevědomí, které poznává skrze sny a jejich symboly. Každý sen je přímý druh komunikace se snícím, jenž využívá symbolů společných pro lidstvo, ale aplikovaných vždy zcela individuálním způsobem. Mezi spoluautory najdeme významné Jungovy žáky, jako byla Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffé nebo Jolande Jacobi. Carl Gustav Jung (1875–1961) byl švýcarský psychiatr, psychoterapeut, všestranně originální myslitel a zakladatel analytické psychologie. Zabýval se lidskou psychickou v širokých souvislostech mytologie, filozofie, religionistiky a umění. V Portále vyšla jeho Červená kniha (2010, čtenářská edice 2013), Vybrané spisy C. G. Junga (2014), Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga (2015), Rozhovory s C. G. Jungem (2015) a Aspekty mužství (2017).

Toto je informace přímo z vydané knihy. Požádala jsem nakladatelství PORTÁL o knihu k recenzi. Když jsem ji dostala, užasla jsem nad vynikající grafickou úpravou, ale i nad obsahem, který je skutečně srozumitelný i pro čtenáře nepříliš vzdělané v psychiatrii, ale jsou zvídaví a těší je, když se dozvědí tak jednoduché a zajímavé skutečnosti, jako jsou důvody proč se nám to či ono zdá ve snech. Ach, jak je to jednoduché a logické. Stokrát za den mi na mysl přijde myšlenka, kterou vzápětí něco vyruší, překryje nějaká činnost apod. A pak se vám o tom zdá, mně tedy trochu bláznivě, zmateně. Ale to hodně zjednodušuji.

Kniha velkého formátu má přes tři sta stran, takže jistě chápete, milí čtenáři, že jsem ji nemohla rychle zhltnout a předat vám poznatky. Ale brzy se k ní vrátím a budu v recenzování pokračovat. Kniha je prostě úžasná a já jsem ráda, že ji mohu číst.

Eva Střížovská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012