ODEŠEL A. KAREL VELAN

10 2017 Naši ve světě česky

 

(8. února 1918 – 29. září 2017)

 

V pátek 29. září nás opustil jeden z našich nejznámějších krajanů, světově proslulý český průmyslník, pan Ing. A. K. Velan, v požehnaném věku 99 let.

 

Rodák z Ostravy, Karel Velan vystudoval strojní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Skončil studia v roce 1939, ale svůj inženýrský diplom dostal až po válce. V té době už měl pětiletou praxi v továrně WIKOV v Prostějově, která ovšem během války místo zemědělských strojů, traktorů a aut vyráběla strojní zařízení a součástky pro rakety německé armády. V roce 1941 se oženil s půvabnou Olgou, studentkou Masarykovy univerzity, narozenou v Brně. Jejich první syn Ivan se narodil ještě za války v únoru roku 1945, druhý syn Petr koncem roku 1946 a třetí syn Tomáš pak v roce 1952 v Kanadě.

 

Když skončila válka, začal Ing. Velan realizovat své nápady a spolu s Ing. Jaroslavem Boučkem z Prahy založili firmu Velbo. Brzo dostali důvěru významných švýcarských a amerických výrobců textilních strojů a československého textilního průmyslu. Tento úspěch umožnil talentovanému konstruktérovi cestu do USA na dva měsíce v roce 1947, a pak založení vlastní firmy v Brně na výrobu automatických textilních strojů, na které dostal objednávky ze Švýcar, Francie a Belgie. Pak přišel tragický rok 1948 a pan Velan se rozhodl s rodinou odejít přes Švýcarsko do Kanady.

 

Během ročního pobytu ve Švýcarsku Karel Velan nezahálel. Vynalezl revoluční řešení nového kondenzačního aparátu na páru (anglicky steam trap) s 30 - 50 % úsporou energie, který pojmenoval World's Most Advanced Universal Steam Trap. Hned po příjezdu s rodinou do Montrealu si pronajal místnosti od Tomáše Bati a pustil se do výroby kondenzačních aparátů, na které vydal katalogy v 12 jazycích a během let 1952-53 získal světové patenty. Vydal se na 30 tisíci kilometrovou návštěvu hlavních měst USA a po 3 týdnech se vrátil do Montrealu s objednávkami na 42 tisíc aparátů Velan Universal Steam Trap a distribuční sítí v hlavních centrech průmyslu v USA. Dalším úspěchem bylo to, že US Navy se po ročním výzkumu a zkouškách ve výzkumných ústavech v Annapolis v Marylandu rozhodla postupně během 4 let instalovat Velanovy aparáty na námořních lodích, ponorkách a letadlových lodích. Během cesty do Evropy v roce 1954 zorganizoval Ing. Velan distribuční síť v evropských státech a podobně během dvou měsíců cestování v roce 1956 prodejní agentury v Asii, Austrálii a na Novém Zélandě.

 

Životní cesta pana Velana byla tak unikátní, že se již dlouho učí na univerzitách a obchodních školách v Kanadě, například na École des Hautes Études Commerciales (HEC) v Montrealu. Karel Velan je držitelem mnoha patentů; jeho vynalézavost umožnila firmě Velan Inc. rozšířit program výroby na víc než dvacet druhů průmyslových armatur. Dnes je firma Velan jednou z nejvýznamnějších výrobců průmyslových armatur, vyráběných v moderních továrnách po celém světě: v kanadské provincii Quebec, v USA, Francii, Anglii, Portugalsku, na Taiwanu, v Číně a v Jižní Koreji. Armatury Velan jsou používány v oblasti zpracování ropy, plynu a tekutých plynů (cryogenics), v chemickém průmyslu, v tepelných a jaderných elektrárnách, na jaderných letadlových lodích a ponorkách US Navy a Francie.

 

Během let byl A. K. Velan a jeho firma oceněna mnohými způsoby na mnoha úrovních. V roce 1991 dostala firma "Kanadské exportní ocenění" (Canada Export Award) od kanadského Ministerstva obchodu. O rok později byl pan Velan quebeckou obchodní komorou vyhlášen "Podnikatelem roku". Quebeckým podnikatelem roku byl vyhlášen i v roce 1996 a v roce 2002 ho PVF Magazine jmenoval jako jediného Neameričana ve své Hall of Fame. V roce 2004 byl Karel Velan jmenován holandským časopisem Valve World "Pionýrem technologie armatur pro jaderné účely".V roce 1996 byl Velan Inc. prohlášen časopisem Financial Post nejlépe vedeným soukromým podnikem a o dva roky později časopisem Commerce zvolen jedním z 15 podniků století v Quebeku. Od Univerzity ekonomie HEC v Montrealu dostal Karel Velan v roce 1992 uznání New Vision Award. Podobných uznání byla celá řada; jedním z nejcennějších pro Karla Velana bylo jmenování  "Rytířem" (Chevalier) Quebeckého národního řádu (l'Ordre national du Québec) v roce 2005 a čestným členem národních odborů metalurgické federace v roce 2007 jako první průmyslník v Severní Americe.

 

Karel Velan byl spoluzakladatel Česko-kanadské obchodní komory. Po 17 let byl jejím prezidentem a jeho přítel Tomáš Baťa předsedou správní rady. Spolu stáli u zrodu Česko-severoamerické obchodní komory (nyní Česko-severoamerická obchodní a kulturní komora), která byla založena v roce 1998 v Bostonu u příležitosti 80. výročí Československa.

 

Karel Velan byl znám svou dobročinností a snahou pomoci tam, kde je třeba. Nezapomínal na své těžké začátky a novým přistěhovalcům dával to nejdůležitější pro integraci do kanadské společnosti: práci. Hlavně v kritických 60. letech pomáhal spolu se svou ženou Olgou finančně i vlastními silami se sbírkou šatstva a jiných potřebných věcí nově příchozím. Od ČSSK dostali manželé Velanovi v roce 1999 za svou činnost Masarykovu cenu. Jejich spolupráce s paní Olgou Havlovou začala hned po převratu v roce 1990, když manželé Havlovi navštívili Kanadu a paní Olga mluvila o zoufalém stavu zdravotnictví v Čechách. Karel Velan nejdříve věnoval velkou částku dětské nemocnici v Brně, což podle paní Olgy Havlové byl hlavní inspirující impuls pro založení nadace "Výboru dobré vůle", kterou manželé Velanovi dlouhá léta podporovali.

Z dalších projektů, které Karel a Olga Velanovi vybudovali v České republice, jmenujme "Domov Olga" a "Centrum Velan chráněného bydlení" v Blansku na Moravě pro mentálně a fyzicky postižené mladé lidi, a "Centrum Velan" pro romské děti při katolické faře v Brně-Zábrdovicích, u kostela, kde Karel a Olga Velanovi měli v roce 1941 svatbu.

 

V roce 1998 dostali manželé Velanovi od ministra zahraničních věcí České republiky "Cenu za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí GRATIAS AGIT". Jako jediný Čech žijící v zahraničí dostal Ing. Velan Cenu Etického Fóra v Praze v roce 2004 "za příkladné úsilí o prosazování etických a humanitních ideálů ve staré vlasti i v nové domovině a vlastenectví stvrzené velkorysými dobročinnými skutky". V roce 2014 mu Senát Parlamentu České republiky udělil pamětní medaili za charitativní a vlasteneckou činnost.

 

Karel Velan podporoval v Montrealu několik útulků pro ženy a děti bez přístřeší. V roce 1987 poskytl významnou finanční pomoc organizaci Logifem, v roce 2000 pomohl založit "Maison Olga" (Domov Olga) v rámci organizace "La Rue des Femmes/Herstreet" a další Domov pro ženy bez přístřeší byl s jeho pomocí založený Armádou spásy v roce 2004. Karel Velan byl dokonce jmenovaný náčelníkem Indiánů Mohawk za financování společenského domu a rozhlasové stanice, které byly postaveny v rezervaci Oka. Financoval také klinickou nemocnici v Indii. Charitativní činnost nejlépe dokumentovalo jeho členství v klubu Rotary v Montrealu.

 

Karel Velan se nevěnoval pouze průmyslovým armaturám a charitě. Jedním z jeho velkých zájmů byla astrofyzika a výzkum vesmíru. Velkým úspěchem bylo vydání jeho knih "The Multi-Universe Cosmos" v angličtině v roce 1992 a "Birth and History of the Cosmos" v angličtině, francouzštině a čínštině v roce 2000, které pojednávají o jeho teorii o stvoření multivesmírového kosmosu. Blízko Montrealu v Parc national du Mont-Mégantic navrhl a vybudoval "Cosmolab Velan", muzeum kosmologie a observatoř, a podobný projekt realizoval i v provinčním parku Mont-Tremblant. Teleskop koupil i pro observatoř pro Leicester University v Anglii. Dalším jeho zájmem byla hudba. V roce 1991 založil spolu s Alainem Nonatem a Josefem Sukem Fond Antonína Dvořáka, s jehož pomocí jsou organizovány soutěže mladých interpretů českých oper. Pravidelně podporoval i uspořádání koncertů různých českých interpretů a sborů v Kanadě, z nichž nejnáročnější byl asi zájezd Pěveckého sdružení moravských učitelů v roce 2003.

 

Každoročně od roku 1982 je Velanovou nadací udělována cena "Velan Award" vynikajícím Kanaďanům za nezištnou a obětavou humanitární pomoc v rozvojových zemích.

 

Zájmy a aktivita Ing. A. Karla Velana byla neuvěřitelně široká a jeho energie nezdolná. Ještě ve svých 95 letech jezdil každý den do práce, do své firmy, kterou vybudoval a která díky jeho synům a vnukům zdárně prosperuje. Navždy pro nás zůstane vzorem české vynalézavosti, podnikatelského ducha a humanitární pomoci.

 

Alena Martinů

Lubomír Bovotný

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012