UPRCHLÍCI ? AZYLANTI ? GEFAEHRDER ? TERORISTI ?

5 2017 Naši ve světě česky

UPRCHLÍCI ?   AZYLANTI  ?  GEFAEHRDER ? TERORISTI ?

 

Tyto otazníky v nadpisu znamenají, že celá Evropa resp. Evropská Unie EU neví, co si s více než milionem uprchlíků / v.r.2015 / dále počínat. Týká se to především německé kancléřky /Angely Merkel /, která se domnívala, že praktické řešení problému imigrantů bude spočívat ve věčně opakované formulce ''My to zvládneme'' / ''Wir schaffen es''/.

Zřejmě skutečných ''humanitárních utečenců'' je asi třetina, zatím co dvě třetiny připadají na tzv. ''ekonomické utečence'', včetně odrostlých  teenagerů, vyslaných jednotlivě rodinami či celou vesnicí do západní Evropy, aby pak za nimi následovalo rozvětvené přibuzenstvo. V tomto ohledu je třeba ocenit návrh bývalého britského premiéra Davida Camerona, který už loni prosazoval, aby členové zbytku rodiny mohli za uprchlíkem přijet až po 4 letech, pokud by jejich příbuzný v Anglii v této době většinou pracoval, integroval se a nebral pouze sociální dávky.V

Německu byl pro nově příchozí připraven pečlivý program:

Otec / muž / by se co nejdříve naučil jazyk, aby se mohl zapojit do pracovního procesu, manželka by rovněž absolvovala jazykový kurz a děti by měly přípravné kurzy, nebo by šly přímo do školy. Bylo by jistě zajímavé a poučné sledovat statistiku, kolik procent mužů po jedno-či dvouletém pobytu v nové zemi už pracuje a tím odlehčuje sociálnímu rozpočtu, kolik procent žen  absolvovalo jazykové kurzy, resp. co se dosud naučily a kolik dětí navštěvuje školy. Domnívám se, že pouze školní děti splňují tento požadavek, zatímco dospělí  plánované požadavky splňují v mizivém procentu. Není divu. Muži se několikrát denně modlí a ženy v arabském světě nesmí bez doprovodu mužů nikam jít. Důvodem je také nedostatečná či žádná kvalifikace, jiné náboženské zvyky, jiný tj. intenzivní pracovní rytmus a celkový zájem o získávání práce v zemi, kam přišli. Rovněž původně uvažovaný plán, při neudělení azylu poslat rychle tisíce až statisíce utečenců ''domů'' se ukazuje jako naprostá chiméra. Německo si tím připravilo ''sociální problém '', že se bude muset po několik příštích let či desetiletí starat skoro o milion lidí. / Wir schaffen es  /.

Srovnáním s našimi počátky v letech 1968-69 vidíme, že my jsme skoro všichni dostali po třech měsících azyl, m.j. i kvůli bonusu  ČSR po ruské okupaci v srpnu 1968, ale nedovolili jsme si podnikat cokoliv proti švýcarských zákonům. Věděli jsme dobře, že při eventuelní žádosti o švýcarské občanství po 12 letech nám bude všechno spočítáno. Byl to propastný rozdíl proti 80. a 90. letům, kdy přišli do Švýcarska desítky tisíc uprchlíků z bývale Jugoslávie, nebo později z černošské Afriky, kteří svou budoucnost v Evropě založili na pašování drog, podvodech a falšování bankovních poukázek /Nigerie/. Mělo by se dosáhnout toho, aby za své kriminální činy jim byl eventuelní azyl okamžitě odebrán a aby byli urychleně posláni ''domů'', odkud přisli.

Dostáváme se k další skupině, to jsou ''Gefaehrder '' a teroristi, kteří udržují svými atentáty a přepady občany demokratických státu v nejistotě a strachu. Je pravdou, že mezi muslimy a teroristy je zakázáno klást rovnítko, ale na druhé straně je pozoruhodné, že podobné větší akce a atentáty, jako Nizza, Berlin, Paříž / podzim 2015 / byly provedeny teroristy, kteří byli všichni muslimové. V posledních dvou letech se těmito masakry vyznamenává obzvláště tzv. Islámský stát  / IS hlavně Sýrie + Irák /, který by chtěl postupně po celém světě založit tzv. Chalifát s právem šaría a s podobnými středověkými nesmysly. Chalifát naši předkové hrdinně porazili v r. 1683 u Vídně. Měli bychom se poučit z historie. Rovněž je pozoruhodné, že postižené evropské státy včetně USA vždy teprve reagují na tyto případy / = reakce / namísto aby jednaly napřed a samy / = akce /. Myslím, že na tomto úseku by se dalo dělat mnohem více:

Je známo, že v rámci IS bojují i mladíci a dívky mezi 16-20 lety, kteří se nechali oklamat a přemluvit k cestě do Sýrie k jednotkám IS. Dělají to většinou z touhy po dobrodružství, protože nemají o nic zájem, což plyne z jejich vzdělání /maximálně základní škola/.

V dobách největšího rozmachu sloužilo jich pro IS přes 25 000 / na jaře 2015 /. Z nich byly alespoň 2/3 ze severoafrických států Magrebu / dle policejního žargonu ''Nafries ''/. Ale 6000 az 8000 jich přišlo ze západní Evropy / D,F,GB,B,NL a dalších /. A v minulých měsících se jich vrátilo několik set zpátky, většinou ti s dvojitým občanstvím. Některým se už služba u IS přestala líbit, ale byli i jiní, kteří byli posláni zpět s plány na teroristickou činnost v demokratických státech / tzv. ''Gefáhrder ''-nebezpeční/.

Před několika měsící jakýsi ''arabský Edward Snowden'' /whistle-blower/ z řad IS dal k dispozici zahraničnímu tisku / v D,GB,F i USA / seznamy téměř 23000 těchto přišlých dobrovolníků. Jsou v nich uvedeny podrobné detaily, proč se rozhodli jit do řad IS a co tam chtěji dělat : technická služba, nebo jako bojovník či se nechat vyhodit do vzduchu při sebevražedném přepadu /většinou chtěli dělat bojovníky/. Jejich jména, přesné adresy, čísla občanských průkazů a pasů, řidičské průkazy a jiné údaje jsou na těchto seznamech uvedeny. V zemích, kam se tyto osoby vrátily, prohlašuje policie, že tyto osoby sleduje, ale že na kompletní 24 hod. sledování každého navrátilce by bylo třeba nasadit 15-20 lidí, což je nemožné.

Proto je nutno použít jiné methody: zjistit kde se kdo vrátil z působiště IS, kde bydlí / pokud možno / a pak dohodnout mezi postiženými západoevropskými státy / i USA a Kanada / následující postup / = akce /. V dohodnutém termínu / den D, hodina H / provést simultánně v příslušných státech / Anglie - Německo - Francie - Benelux - Švédsko včetně zámoří / zásah, přepad a zatčení stovek těchto islámských navrátilců a nebezpečných  ''Gefaehrder'', kteří jsou známy z dotyčných seznamů / 23 000 /. Všechny zatčené osoby umístit v internačních / detenčních / táborech na 6- 12 měsíců a po celou dobu je vyslýchat, aby se postupně získala další data a zprávy o organizaci a hierarchii IS. Důvod : bezpečnost státu a občanů. Příslušné parlamenty by tento postup posvětily. Tato akce by trvala / zatčení / maximálně jeden až několik dnů a důležité je, že by tím západní státy převzaly iniciativu v boji proti IS / =akce /. O antiteroristické rezoluci a koordinaci boje proti IS se na půdě OSN zmínil i prezident Zeman.

Tímto způsobem by se negativní poměr 15 příslušníků, detektivů a policistů na jednoho navrátilce změnil pozitivně, kdy jeden příslušník / bachař / by pohodlně stačil uhlídat a obsloužit 15 internovaných navrátilců. Při tom by ještě působila pozitivně půlroční či jednoroční absence radikálů  / hlavně nebezpečných '' Gefaehrder ''/  na jejich stažení z teroristické scény. Občanům a veřejnosti oznámit, že se tak bude zacházet s každým, kdo se odváží odcestovat mezi masové vrahy IS. Jsem přesvědčen, že napřístě by si to každý  před odchodem  pořádně rozmyslel, než pojede k IS/ = reakce /.

Německá důkladnost a ''Law and Order'' naprosto  zklamaly i v případě atentátníka Amri, který zabil před vánoci nákladákem několik lidí v Berlíně. Nejen že jej pár měsíců před atentátem policie přestala sledovat i když měl být vypovězen a ihned vrácen do Tunisu. On se dal navíc zaregistrovat v různých městech jako uprchlík, takže na 7-8 místech bral uprchlickou pomoc / přes 300 Eur měsíčně /. Podobně si vypomáhali i další tisíce uprchlíků, kteří aspoň na 2-3 místech brali sociální dávky. Nezasloužili by si tyto peníze více důchodci, kteří pracovali celý život, nebo rodiny s dětmi, či nemocní? Zřejmě měl pravdu Donald Trump, když tvrdil, že Angela Merkel způsobila svou ''Welcome-politikou '' katastrofu, kdy imigrační úřady nevědí, kolik lidí a jací přisli, jaké jsou národnosti a jak byli vlastně registrováni. Tím dochází k paradoxním případům, kdy např. německý důstojník Bundeswehru se dal zaregistrovat jako syrský uprchlík, ačkoliv neznal vůbec ani slovo arabsky / Franco A. a další kolegové : německá důkladnost ???/. Nemluvě o organizovaném svážení uprchlíků neziskovkami po moři.

Jak se jednotlivé státy vyrovnávají s uprchlíky / Austrálie ''boat people'' nebo Israel se Somálci a Eritrejci a jiné státy psal  ve Zpravodaji  podrobně v č.11/15 ve článku ''Náboženství míru - Islám'' G. A. Kraus

Text: Georg A. Kraus

Spolupráce: Ivana Dang

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012