Občané za ústavní reformu

5 2017 Aktuality česky

Politický systém v České Republice není demokracie, protože nebyl nikdy předložen občanům k diskusím a ke schválení v referendu. Tento systém byl občanům pokoutně vnucen. Byl nastolen velkými politickými stranami v jejich vlastní prospěch místo ve prospěch občanů. Po více než dvěstě let to byly politické strany, kdo rozhodovaly v politických strukturách a procesech. Tehdy, na nižším stupni vývoje to bylo největší možné přiblížení se vůli občanů. Nyní, v době internetu a sociálních medií a v době globalizace a ekologických hrozeb, které mohou zničit naše šance na přežití, v této kritické době jsou politické strany čím dále tím více nefunkční a zastaralé. Jsme svědky jejich rozkladu. Brzy jim bude odzvoněno. Ve skutečné demokracii budou zástupci občanů pravděpodobně voleni v jednomandátových volebních obvodech, volbám budou na pomoc poradní deliberativní procesy jaké už jsou etablovány od sedmdesátých let v některých zemích, a zvolený zástupce bude moci být kdykoli odvolán, dopustí-li se vážného přestupku. Kompletní návrh Občanské Ústavy vypracovaný během několika minulých let na základě diskusí mezi občany, odborníky a společenskými vědci, takový návrh už existuje. Žádáme, aby byl bez průtahů předložen občanům k hlasování v referendu. Jedině na takovém základě bude moci být zajištěn další rozkvět, světový mír a blahobyt příštích generací.

Jiří Polák, Švédsko

 

P o z v á n k a

na konferenci na téma

Občané za demokratickou reformu Ústavy

Následkem hluboce zakořeněných představ a neustálé publikační činnosti se patrně většina českých občanů domnívá, že režim v ČR je demokracie, přestože ústava, na které je založen, jim nebyla nikdy předložena k diskusím a referendu. To je gigantický bluf. Na základě několikaletých debat, výměn informací a studií relevantní literatury, české i zahraniční, v kruzích odborníků, společenských vědců i aktivních občanů, předkládáme nyní veřejnosti seriosní návrh OBČANSKÉ  ÚSTAVY a zveme všechny zájemce k diskusi.

 

Předmětem konference bude analýza neutěšené politické i ekonomické situace v naší republice, která vyvolává stále větší znechucení našich občanů a vede ke vzniku stran, hnutí a občanských iniciativ, které přicházejí s programy, které by měly tuto situaci a její vývoj k lepšímu.

Protože se blíží volby do poslanecké sněmovny, přicházejí i existující politické strany a hnutí ve svých volebních programech s projekty, které vesměs nemíří na špatný politický systém, ale přinášejí výčty jednotlivých jeho reforem, nebo, což je ještě varovnější, směřují k řešením extrémistickým, pravým i levým a režimům autoritativním.

 

My, organizátoři konference se hlásíme k Celosvětovému hnutí za přímou demokracii – Worldvide Direct Democracy Movement – WDDM, a jsme toho názoru, že politický systém, a v našem konkrétním případě ČR, vyžaduje úplnou a zásadní změnu, která je řešitelná pouze přijetím nové Občanské ústavy přímé demokracie pro ČR. Po několikaleté interní diskusi,  jsme dospěli k našemu vlastnímu návrhu Občanské ústavy ČR, jehož principy na konferenci vysvětlíme.

K projednání zveme všechny politické strany, hnutí a občanské iniciativy, které se ve svých programech hlásí k zavádění principů přímé demokracie, včetně všech jednotlivých aktivních občanů, kteří se hlásí k této myšlence.

 

Základní materiály k programu konference jsou přílohami této pozvánky.

 

Za pořadatele

 

Jiří Polák PhD

Ing. Zdeněk Trinkewitz

 

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012