Mezi realitou, propagandou a mýty

-red- 1 2017 Knihy česky

 

Petr Orság

 

Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989

 

Exilovým médiím, která začali uprchlíci z Československa zakládat na Západě krátce po komunistickém puči v únoru 1948, se historický výzkum dosud věnoval spíše okrajově či v širším kontextu jiných témat. Tato média přitom vytvářela specifický prostor, který reagoval na ztížené možnosti kritické diskuse v Československu, v exilovém rozptýlení hrála podstatnou integrační roli a současně se některá z nich stávala i díky spojení s domovem mnohem účinnějšími prostředky zahraničního působení proti komunistickému režimu než exilové politické strany či organizace. Hlavní pozornost práce je soustředěna na období po srpnu 1968, kdy exilové hnutí oživila masivní vlna nových uprchlíků.

Z OBSAHU

  • Zakladatelé neboli „Život ve vzduchoprázdném prostoru“ v prvním dvacetiletí po únoru 1948
  • Vzestup a pád domácí autentické veřejné sféry
  • Exilová média a redefinice exilové veřejné sféry po srpnu 1968: „Co je to za zvíře - nová emigrace?“
  • „Je to vaše hobby“: Determinanty exilových vydavatelských aktivit v posrpnovém období
  • Exilová veřejná sféra na cestě ke svému naplnění

Počet stran: 360

Ilustrace: černobílé ilustrace

Vydalo nakladatelství Lidové noviny

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012