100 let časopisu Naše řeč

Marina Hofmanová (Hužvárová) 1 2017 Aktuality česky

 

Bohemisté a jazykovědci si připomínají sté výročí prestižního odborného časopisu příznačně nazvaného Naše řeč. A jak lépe oslavit toto kulaté výročí než společnou debatou o jazyce?

Připomeňme, že první číslo Naší řeči vyšlo v prosinci 1916 a od té doby dodnes předkládá různá lingvisticky zaměřená bohemistická témata. Tím, jak časopis průběžně sledoval aktuální jazykové dění, stal se vlastně živou kronikou vývoje našeho jazyka, která nabízí lingvistům, filologům, studentům bohemistiky i široké veřejnosti spoustu informací a zajímavého čtení z oblasti zkoumání češtiny.

Třídenní konference 100 let časopisu Naše řeč se uskuteční od 9. do 11. ledna 2017 v budově Akademie věd ČR na pražské Národní třídě. Plenární přednášky pronesou Neil Bermel z University of Sheffield s tématem „Mluvčí, korpus a jazyková kultura: Zkušenosti z lingvistických experimentů“ a Martin Beneš z Ústavu pro jazyk český AV ČR se zamyšlením „Co dál s jazykovou kulturou?“ Pět tematických sekcí konference nese názvy: Normy jazyka a komunikace, Gramatika a gramatičnost, Dynamika slovní zásoby češtiny v synchronním a diachronním pohledu, dále Jazyk v interakci a Drobnosti.

Více se dozvíte buď osobně přímo na konferenci, nebo na webových stránkách http://naserec100.ujc.cas.cz/.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012