Používejte zdravý rozum

Bohumil Tesařík 12 2016 Ostatní česky

 

Naučme se při rozhodování a řešení problémů na pokraji období čtvrté průmyslové revoluce používat co nejvíce také "zdravý rozum"! (Že by čmeláci podváděli?)

 

"Jste rozumní? Většina lidí je rozumných, a to je důvod, proč se jim daří jenom v rozumné míře." (Paul Arden)

 

"Když se všechno zdá být pod kontrolou, tak asi nejedete dost rychle." (Mario Andretti)

 

"Co stojí v cestě, je její součástí." (Marcus Aurelius)

 

Snad nejčastěji odborně propíranými živočišnými letci jsou čmeláci. Některým vědcům stále nejde dodnes do hlavy, jak mohou tak těžké tělo udržet ve vzduchu na tak malých křídlech, a div že čmeláky nepovažují za podvodníky. Ještě na počátku minulého století biologové tvrdili, že podle fyzikálních-aerodynamických zákonů čmeláci (teoreticky) nemohou létat, protože poměr váhy jejich těla a rozpětí křídel jim to neumožňuje. Potvrzuje to i řada termodynamických studií, snažících se objasnit energetickou stránku čmeláčího letu do  poslední kalorie. Přesto však v přírodě létají, nestarají se o poznatky vědy a techniky, používají zdravý rozum - a efektivně se přemísťují z květu na květ. Zdravý rozum však není pouze "výsadou" čmeláků. Stejně jako oni jej můžeme používat i my, a také to mnozí děláme. Jsou však lidé, kteří se - bez ohledu na své vědomosti a schopnosti - nedokáží "odlepit" od země, znovu a znovu padají a rozhodují se chybně. Je to proto, že neumějí používat zdravý rozum? Anebo u nich platí, že spíše než lidský rozum jsou to peníze, které hýbou světem?

 

Co to však vlastně je zdravý rozum (často se používá ve spojení s termínem "selský")? Zjednodušeně je možné jej definovat jako schopnost v pravou chvíli nalézt správné řešení skutečného problému. Za "správné" lze přitom považovat takové řešení, které nejlépe funguje, je nejpřímočařejší a nejsnadněji se realizuje. Proslulý mistr bonmotů britský státník a spisovatel lorg Chesterfield kdysi napsal: "Zdravý selský rozum (s nímž se ve skutečnosti můžeme setkat pouze velmi zřídka) je nejdokonalejším lidským smyslem, který znám. Řiďte se jím. Nikdo vám totiž neporadí lépe." Ovšem, je možné se dočíst i zcela opačný názor, že zdravý selský rozum se používá tehdy, když dotyčný nezná fakta a nemá informace, a přitom nechce vypadat neinformovaně. Používáním tohoto faulu přechází diskutující do útoku, který staví na tom, že druhá strana "zdravý rozum nemá". Například: "Co je mi potom, co říkají X a Y, můj zdravý selský rozum mě říká, že ze smíchání různých kultur nemůže nikdy vzejít nic dobrého."

Proč je tedy tak obtížné nacházet ta pravá řešení? Je to proto, že ne vždy víme, jak zdravý rozum, který je nám vlastní, používat. Často přistupujeme k řešení nových úkolů nepřipraveni. Přední americko-kanadský firemní poradce a autor řady světových bestsellerů Barry Siskind (před 13 lety byl u nás vydán překlad jeho úspěšné publikace "Čmeláci přece nemohou létat...") zformuloval již na počátku 21. století sedm jednoduchých, na sebe navazujících "strategií", které učí, jak v praktickém životě uplatňovat zdravý selský rozum. Jeho existence má význam i v době, kdy stojíme na pokraji v historii lidstva čtvrté průmyslové revoluce, charakterizované vysoce sofistikovanými stroji, složitými systémy a náročnými technologickými postupy, jejichž intelektuálně náročné pochopení a využívání vyžaduje zcela odlišné přístupy ke správnému rozhodování a řízení.

 

Strategie 1: Pochybujte

Pomůže vám to vidět více, než jste zvyklí, a nalézat díky tomu nová (alternativní) řešení každodenních problémů.

 

Strategie 2: Rozšiřte svoje zorné pole

Naučí vás to překročit horizont běžného vnímání a objevovat nové (netradiční) příležitosti.

 

Strategie 3: Poznejte sami sebe

Pomůže vám to vyvážit čtyři síly, které jsou zdrojem životního elánu a aktivity - hodnoty, intelekt, emoce a zkušenosti.

 

Strategie 4: Informace přetavte v poznání

Věnuje se základním principům, které řídí myšlení a chování lidí.

 

Strategie 5: Hledejte neobvyklá řešení

Říká, že instinktivní a na první pohled zřejmá řešení nejsou vždy nejlepší.

 

Strategie 6: Udržujte kurs

Umožňuje vám rozhodnout se, kdy je lepší vrátit se zpět a kdy naopak postupovat kupředu. Je spolehlivým návodem, jak se vrátit na cestu směřující k cíli, z níž jste z nějakého důvodu odbočili.

 

Strategie 7: Nebojte se přepřahat uprostřed brodu.

Umožní vám to poznat, že jste se vydali špatným směrem a že nastal čas začít znovu.

 

Osvojíte-li si dobře každou strategii, vytvoříte si systém, jenž vám pomůže lépe se orientovat v každodenním životě, lépe se rozhodovat, snadněji předvídat běh událostí a "nepropást" ty pravé životní či profesní příležitosti. Budete vědět, jak v každé situaci používat zdravý rozum - a létat stejně jako čmeláci. Sedm strategií zdravého rozumu samozřejmě není (jednotlivě ani jako celek) univerzální návod na úspěch. Koneckonců, co je dobré pro jednoho člověka, se může v případě někoho jiného ukázat jako zcela nefunkční. Interpretace praktické realizace jednotlivých strategií se tedy mohou případ od případu lišit, strategie samy se ale nemění.

 

(tes)

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012