ZNÁMKOVÁNÍ STÁTŮ

Ota Ulč 12 2016 Ostatní česky

 

 

 

Hodnocení od jedničky do pětky. Každou chvíli se seznamujeme s takovými výsledky a jejich příčinami. Na mnohém lajdáctví či padoušství, aniž by jedno vylučovalo druhé nebo něco dalšího, se lze občas bezkonfliktně shodnout. Například ve výtečném britském týdeníku The Economist ze začátku tohoto roku ( 16.1.2016) nejdůkladněji propadá Severní Korea, stát s mohutnou armádou 1,2 milionu příslušníků a příslušnic v onom hladovém národě 25 milionů.

To dosaženo v mírových podmínkách kým? Již třetí Kim na trůnu, nukleárně vybaveným Kim Jong Un a notně přispěly i vnější okolnosti: rozpad Sovětského svazu, přítele nejbližšího a dárce nejštědřejšího,  a víc než nevlídné počasí přispělo centrálně sešněrované zemědělství, příčina hladomoru, který si vylžádal stovky tisíc životů.

Mezi mimořádnými pětkařemi figuruje Zimbabwe, v dobách dohasínajícího evropského kolonialismu znám jako Jižní Rhodesie, pýcha racionálně fungujícího hospodářství. O katastrofu se znamenitě zasloužil první a dosud i stále poslední tatíček osvoboditel, vládce Robert Mugabe ve svých pozlacených palácích.

Poslední dobou ho destruktivně dohání dříve značně prosperující, ropou nasáklá Venezuela. Nynější vojenský režim diriguje důstojník Nicolás Maduro, následovník zemřelého Hugo Rafaela Chavéze. Fungující mozky, inspirované latinsko americkou aplikací marx-leninismu, se již zasluhují o zruinování ekonomiky a o inflaci s tisíci či snad už ještě víc procenty. O precedent téhož, ne-li ještě většího výkonu se zasloužil již zmíněný Mugabe v Zimbabwe.

-      -      -

Mezi pětkaři s pořádným propadákem se tedy vyskytují reprezentanti asijského, afrického a jihoamerického kontinentu. Zejména na tom africkém by se bez nesnází našel nejeden vhodný kandidát.

Ale právě tam je také stát, který si bez váhání zaslouží znamenitou jedničku. Tím je BOTSWANA, což je důvod, proč jsem se pustil do tohoto tématu. Trošku to tam znám, byl jsem tam aspoň třikrát - možná že víckrát. Západním směrem jejím sousedem je Namibie, jihovýchodním je Jižní Afrika a severním je Zimbabwe.

Tahle Botswana je 600.000 čtverečních kilometrů veliká čili aspoň sedmkrát větší než Česká republika, ale s šestkrát menším počtem obyvatelstva. Hlavní město Gaborone je teprve nedávného data. Uprostřed suché stepi vznikla bydlitelná enkláva, oáza, kde se dá chodit po ulicích, je na co koukat, horko není vražedné, v ulicích se nevraždí. Je trošku větší než Plzeň, ale menší než Ostrava.

Krásný vzhled na tamější svět to tedy příliš není. Je to vesměs suchý, plochý terén, podstatnou část státu tvoří poušť Kalahari. Mnozí domorodci pracují jako Gastarbeiteři  v RSA (Republic of South Africa), v hlubokých šachtách kutají zlato, byl jsem se tam podívat a vůbec jim nezáviděl. Botswané  si zejména potrpí na dobytek - ten dychtí mít, čím víc, tím líp, jenže jemu se v tamějším extrémně suchém klimatu příliš nedaří.

-      -      -

Bývala to chudičká končina, původně známa jako britský protektorát  Bechuanaland. Nyní, od roku 1966, to je nezávislá republikaa, člen britského Commonwealthu. Od svého prvopočátku je stabilní, prosperující demokracií. Tu uplatňuje ho vládce Sir Seretse Khama, graduant  oxfordské univerzity a manžel bílé Angličan svým kompetentním, užitečným způsobem. Prezidentem republiky se stal potomek staréky:  Tehdejší labouristická vláda se velmi zlobila a církevní hodnostáři odmítali párek  oddat. Nicméně  běloška  Lady Ruth  se stala první dámou černé země a jakožto součást britského Commonwealthu též i partnerem v evropském společenství.

Za posledních 35 let průměrný příjem per capita vzrostl čtyřnásobně.

Větším zdrojem blahobytu není to, co je na povrchu státu, ale to, co je v jeho hlubinách. Botswana je totiž jedním z největších producentů diamantů, jejich nejvýznamnějšího vývozního zboží.  Vláda uzavřela dlouhodobou smlouvu s jihoafrickým koncernem De Beers britského původu, mají to půl na půl. Angličtina je oficiálním jazykem země. Též velmi je rozšířený jazyk Tswana. Lid Tswana, osm hlavních kmenů, všechny od BA  - od Bamangwato po Batalokwa. Není tamějším kmenovým zvykem se vzájemně vraždit, tak jak tomu bohatě v historii se stávalo například mezi lidem Zulu a Xhosa.

-     -     -

Rok 1979, z Johannesburgu mě vezl polský kamarád Vojtek, zeměměříč. V sedmdesátých letech opustil sociaslismus, s ambicemi se podívat po zeměkouli. Uplatnil je v tomto koutě Afriky, dva roky měřil poušť, zatím co mu jeho v Ženevě odložená manželka nadávala. Měl jsem zálusk vyrazit přes Kalahari na západ do Namibie, ale zkušený Vojtek nápad vetoval. Rovněž jsem ho neoblomil vydat se směrem na Ghanzi, stezkou k borehole  čili díře s vodou v místě s přitažlivým jménem PHUDUHUDU.

V Gaborone jsem si pěkně popovídal se zástupcem čínského velvyslance. Sblížil nás vzájemný nedostatek lásky k Sovětskému svazu. Diplomat dokonce naznačoval, kolik že Sověti mají v Gaborone špionů, jak škodí a jak se jim škodí na oplátku. Číňan rovněž vysvětlil, že vůbec neuškodí občas se vyspat s cizí ženou. Je ale důležité si při činu zachovat pocit věrnosti k vlastní manželce.

Vojtek, bratr Polák, mě představil svým někdejším tamějším kamarádkám. Té nejpohlednější jsem se zeptal, zda je vdaná.  Nebyla, ale již byla pyšnou matkou tří dětí.  Nejstaršího syna jí dal tamten, druhého onen, otcem třetího je někdo další.  Sděleno radostně, bez ruměnců, výraz "dal" ve smyslu "daroval".

Líbil se mi humor tamějšího lidu. Dal jsem si tam vyprat safari obleček a ptám se, zda to může být zítra hotovo.

"Bohužel, pane, zítra to nemúže být. Bude to hotovo dnes."

V centru města četl pán dvojjazyčné noviny Dikgang Gompieno - Daily News.

Otázal jsem se ho, kde lze noviny koupit.

"Bohužel nikde," informoval mě, "musíte jít támhle za roh a dostanete je zadarmo."¨

"Támhle" byl vládní úřad, verze ministerstva informací, kde příslušný funkcionář tiskovinu s informacemi doslova vyráběl, točil klikou, pekař peče housky, a po kusu rozdával zájemcům.

Místní měnovou jednotkou je pula, slovo znamená vodu, déšť, život.  Jedna pula má sto thebe. Za dvě puly a čtyřicet thebů mi na jiném ministerstvu vystavili  mnohonásobné  potvrzení číslo 6544 k vývozu  kůže dvou šelem. Cituji doslova: "Original  and Duplicate  to Exporter. Triplicate to Treasury, Quadruplicate to Chief Game Warden, Quintuplicate  Retained." Tolik LEFATSE LA BOTSWANA. SETEME  SA  OFISI  E  E  ROMELANG - razítko a kolek.

 

Ota Ulč

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012