MARŠÁL RADECKÝ

Olga Szymanská 11 2016 Knihy česky

Titul

MARŠÁL RADECKÝ - Od vojevůdce k pomníku

je Jubilejní sborník k 250. výročí narození (1766-2016) známého vojevůdce.

Má dvě základní části, které se skládají vždy z několika kapitol. Jsou jimi příspěvky profesionálních historiků, věci znalých badatelů, domácích i zahraničních odborníků, kteří svými texty fundovaně připomínají polního maršála Radeckého z Radče v období jeho působení a v současnosti, kdy je úsilí o obnovu pomníku aktuální.

První část Maršál Radecký-armáda a osobnost přináší mnoho zajímavých informací o Janu Josefu Václavu Radeckém, hraběti z Radče a jeho předcích, o vývoji rodového erbu, o zájmu a péči o zdraví svých vojáků v dobách maršálových bojů, o posledních letech maršála v Itálii a o době, kdy se hrabě stal čestným občanem města Lublaně.

Druhá část Maršál Radecký-pomník popisuje snahy Krasoumné jednoty ke zrodu Radeckého pomníku s genezí celého monumentu, příběhy jeho tvůrců: J. a E. Maxových, a odhalení pomníku i jeho stržení a tzv. druhý život. A taktéž šedesátileté období "harmonie" Malostranského náměstí a rozebraného pomníku s jeho uložením do pražského Lapidária, skenování tohoto sousoší i současné snahy jej znovu vzkřísit k životu.

Texty, byť různých autorů, ale také úryvky z důležitých listin a dopisů, oslavných veršů k čestnosti, velikému vlastenectví, zdatnosti, národního hrdinství tohoto vojevůdce - vše tvoří jednolitý knižní celek.

Pro zájemce z německy mluvících zemí i krajany je v knize také německé resumé. Velmi zajímavá obrazová příloha, například průkazných listin, maršálovy plastiky v Lublani, dobových snímcích k odhalení i demonstraci po rozebrání pomníku, modelů novodobého sousoší ad., umocňuje celkový dojem knihy. Zdůrazňuje význam obnovy Pomníku Radeckého i pro příští generace. Knihu vydal Spolek Radecký Praha a vyšla v Nakladatelství Bondy v roce 2016.

Sborník vyšel za podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Letošní dvojí výročí Maršála Radeckého si spolek po začátku listopadu 2016 připomněl Odbornou konferencí o maršálu Radeckém. Také Slavností k odhalení jeho pamětní desky v Sedlčanech i Slavností k 250. výročí narození a k 158. výročí odhalení jeho pomníku na Malostranském náměstí v Praze.

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012