Praha Karla. IV

Martina Fialková 2 2016 Dějiny česky

 

 

Než postupně začnou zahajovat největší události, spojené s květnovým 700. výročím narození císaře a krále Karla IV., připomeňme si, za co tomuto panovníkovi vděčíme jako obyvatelé hlavního města. Praha jako magnet již po staletí přitahuje krásou a dokonalostí své architektury, v níž se mísí všechny historické slohy. Středověký základ, na který panovník svými urbanistickými plány navázal, byl za jeho éry rozvinut do velkolepé šíře. Stavební rozvoj Prahy neměl tehdy jinde v Evropě obdoby. Tomuto období a Karlovým zakladatelským skutkům je věnována publikace Prof. Royta, PhD., která je nyní připravena do tisku v nakladatelství Univerzity Karlovy, Karolinum pod názvem Praha Karla IV. Pojďme se podívat, co bude jejím obsahem.

 

Po Karlově korunovaci v roce 1355 na římského císaře se stává hlavní město zemí Koruny české poprvé ve své historii i metropolí Svaté říše římské. Ale již dříve úspěšná Karlova evropská politika a pražská korunovace v roce 1947 dávají Karlovi motivaci a příležitost k zakladatelským skutkům. Stavba katedrály sv. Víta a Vojtěcha, Kamenného (dnes Karlova) mostu, založení univerzity a vybudování Nového Města podtrhují význam metropole. Vedle Karlovy vladařské pozice v Evropě se do těchto rozhodnutí promítá jeho západoevropská vzdělanost a kosmopolitní otevřenost stejně jako víra, respekt k přemyslovské tradici a osobní zaujetí. Do Prahy díky tomu přicházejí z celé Evropy stavitelé, řemeslníci, studenti, umělci a obohacují město svou přítomností, prací, kulturou, kterou si s sebou přinášejí. Zajímavostí je, že nově založená univerzita (7. 4. 1348) nesídlila hned ve vlastním, přednášelo se na různých místech ve městě a dokonce i v prostorách tehdy přebudovávaného Hradu. (Rotlevův palác na Starém Městě, dnes známý jako Karolinum, je darem Karlova syna Václava IV. univerzitě roku 1383, až po Karlově smrti.) Nelze se věnovat všem významným Karlovým stavbám, na něž se nová kniha spravedlivým dílem zaměřuje, pozastavme se proto jen pro příklad na Novém Městě Pražském.

 

Jeho založení – udělením královského privilegia 8. 3. 1348 a oficiálním položením základního kamene za panovníkovy přítomnosti 26. 3. bylo skutečně vizionářské. Karel IV. osobně dohlížel na přípravu plánů a pak i vlastní realizaci. Nové Město bylo budováno na ploše třikrát větší, než dosavadní Praha. Velkorysý koncept vyhovoval jeho dalšímu vývoji až do 19. století. Stavebníkům nových domů byly po 12 let odpuštěny daně. Vznikají tři hlavní náměstí – Senný trh (Senovážné), Koňský trh (Václavské) a Dobytčí trh (Karlovo náměstí), tehdy největší v Evropě. Široké ulice, vznik tří sakrálních staveb, z nichž každá měla svoji významovou symboliku (Emauzský klášter, kostel sv. Kateřiny a Chrám Panny Marie Sněžné), to vše vzbuzuje dodnes obdiv.

 

Kniha přináší barvitý obraz hlavního města Českého království v období vrcholící gotické kultury a umění v historických souvislostech, které se staly pro Prahu za vlády Karla IV. (1347–1378) mimořádně příznivými. Doplňuje ji kolem 130 fotografií pražských památek, reálií, dokumentačních obrázků a mapek. Nakladatelství Karolinum avizuje vydání na duben nebo květen.

 

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012