Dřevěné kostelíky Zakarpatí

Eva Střížovská 2 2016 Knihy česky

 

 

Obrazovou publikaci vydala KARPATIA.

Jsou zde představeny snímky dřevěných chrámů Zakarpatí, které fotografoval český badatel Florian Zapletal mezi léty 1919 a 1925, kdy oblast byla součástí Československa. Zapletal si uvědomoval architektonickou a historickou hodnotu těchto starodávných památek. Jako první je začal zachycovat na fotografiích a usilovat o jejich zachování. Některé chrámy jsou již zničeny a jejich podoba se do našich dob zachovala jen na jeho fotografiích.

 

Snímky k publikování poskytl Zapletalův žák a dědic jeho archivu prof. Mikuláš Mušinka (Prešov, Slovensko). Ten je také autorem úvodního textu věnovaného životu a dílu českého badatele.

 

Texty jsou ukrajinsky, česky a v úvodu i anglicky.

 

-ES-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012