Letní tábor pro děti krajanů spojený s výukou českého jazyka

-red- 2 2016 Ostatní česky

 

Termín tábora: od 24.7. - 6. 8. 2016, místo konání: Jizerské hory, penzion Pohoda


Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá letos již 4. ročník letního dětského tábora s výukou českého jazyka. Tábor je určen pro děti ve věku od 12 do 18 let. Více informací a přihlášku si můžete stáhnout na stránkách www.sevenrays.cz, nebo na tel.č.+420731520262

 

Přihlášky zašlou rodiče dětí přímo na uvedenou e-mailovou adresu a není potřeba vyjádření či doporučení ZÚ. Přihlášky je třeba odeslat do 31.3.2016 na adresu info@sevenrays.cz.

 

Cílem výuky bude zlepšení výchozí jazykové úrovně každého účastníka. Ta bude stanovena na základě dotazníku (součástí přihlášky) podle kritérií Společného evropského referenčního rámce jazyků. Důraz bude kladen na mluvený projev, případně, dle úrovně znalostí, i na projev písemný. Výuka bude probíhat formou moderních interaktivních metod pod vedením zkušených vyučujících. Kromě výuky češtiny budou účastníci seznamováni zábavnou formou s českými reáliemi – tedy historií a kulturními památkami. Systematické dopolední vyučování doplní odpolední volnočasové aktivity: výtvarné, sportovní, kulturní, které dále napomohou rozvíjení aktivní slovní zásoby a v neposlední řadě i navázání přátelských vztahů.

 

Věra Doušová

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012