Krajané v Jihoafrické republice (II.)

Lada Topinková 2 2016 Naši ve světě česky

 

Jiří Troják - „Našinec” v JAR - 2. část

 

V roce 1983 se blížilo patnácté výročí vpádu spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Trojákovi usedli spolu s dalšími přáteli ke stolu a z telefonních seznamů začali vypisovat česky a slovensky znějící jména.

Do německého klubu, kde dlouho pracoval jako barman, pozval Jiří vojenskou kapelu (řídil ji major Vladimír Drážník), operní zpěvačku Jarmilu Tellingerovou a stovky krajanů, které v dopise žádal, aby zvěst o setkání šířili dál. Přišlo jich na 600 a zabrali všechny sály. Nadšení přítomných překvapilo samotného otce myšlenky, který stanovil symbolické vstupné 5 randů. Spolu s dalším výtěžkem z občerstvení stačilo na financování jeho dalšího nápadu:

udržovat kontakt mezi krajany prostřednictvím nového časopisu.

Jiří tak položil základ k novému listu – nazval jej Našinec.

 

Po prvních číslech, vytvořených na 8 stranách strojopisu ve formátu A4 s doplněnými českými diakritickými znaménky, měl časopis brzo 1 200 abonentů a Jiří jej začal posílat do exilových redakcí. Našinec měl předplatitele v 13 zemích světa. Mezi pravidelnými dopisovateli se objevila jména známých spisovatelů: Ota Ulč, Vladimír Škutina, Jan Beneš, Jiří Loewy, Luděk Frýbort nebo ekonom Milan Zelený.

Jiří s manželkou založili také videotéku českých a slovenských filmů a TV pořadů s 250 tituly. Časopis Našinec pořádal další akce: plesy, sportovní turnaje a také „dovolenou na výměnu” s ostatními krajany v zahraničí. Když (zejména po havárii Černobylu) začaly sílit žádosti krajanů z uprchlických táborů o pomoc při emigraci do JAR, navrhl Jiří založit orgán, který by po vzoru jiných etnik (Poláků, Maďarů či Chorvatů) v JAR oficiálně zástupoval krajanskou komunitu. V roce 1984 svolal setkání krajanů, na němž přednesl projev o užitečnosti ustavení krajanské organizace. Vznikla Rada Čechů a Slováků v Jižní Africe s prvním předsedou ing. Josefem Hložkem. O úspěších Rady svědčí i veřejné prohlášení tehdejšího ministra zahraničních věcí Pika Bothy, ve kterém ocenil československou imigraci z let 1968–1969 jako velký pozitivní přínos pro JAR.

 

Nastala sametová revoluce a s ní sílila touha zahraničních Čechů a Slováků vrátit se do vlasti, buď nastálo nebo jen na návštěvu. K tomu potřebovali víza, avšak nejbližší zastupitelský úřad byl v zimbabwském Harare. Jiří zkontaktoval tamější ambasádu a ta poslala svého pracovníka Radima Pecla, který v Pretorii, v Durbanu a Kapském Městě poskytoval krajanům potřebná víza. Jiří vyjednal nejlevnější letenky a 26. května 1990 přistálo v Praze letadlo s krajany z JAR. Následovaly další Jiřího počiny ve prospěch sbližování odloučených krajanů s vlastí. Setkal se s předními osobnostmi veřejného a politického života tehdejšího Československa – Dubčekem, Klausem i prezidentem Havlem.

 

Jiřího práce byla od roku 1983 zaplněna nesčetnými hodinami, které věnoval vydávání časopisu a organizaci krajanského života v JAR. Přestože to bylo na úkor rodinného života, ničeho nelituje, protože to dělal rád. Jiří a jeho rodina se v roce 1994 vrátili domů...

 

Autor textu: Stanislav Brouček

Příspěvek vznikl jako součást projektu MZV ČR č. RM 01/15/04

 

S rokem 1994 skončila i krajanská tiskovina Našinec.

 

------------------------------

Jako mnoho dalších emigrantů po návratu pan Troják narazil na "českou realitu". Zajímalo mne proto, zda svého návratu nelituje:

"Já osobně toho nelituju, ale zklamala mne řada věcí. Taková ta česká malost, která v zahraničí nebyla. Tam jsme jeden druhému přáli. To je protismyslné závidět, když se někdo svou pílí a prací k něčemu domůže. Tam vznikla řada bohatých Čechů, kteří se zmohli opravdu od píky, měli továrny, dílny, produkovali dobré výrobky - proč jim závidět? Tady to byl přesný opak. Když někdo řekl, já jsem emigrant, tak ten pohled skrz prsty byl dost markantní, a to mi vadilo."

Milena Štráfeldová, převzato z www.radio.cz

 

Foto: skupina českých politiků a podnikatelů v JAR v roce 1993

 

Příště: Zastavení nad knihou krajana - 4.3.2016

 

V rámci série článků Krajané v Jihoafrické republice sestavila Lada Topinková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012