Týdeník Respekt

Lada Topinková 2 2016 Ostatní česky

 

„Týdeník Respekt byl založen v listopadu 1989 skupinou samizdatových novinářů. Profiluje se jako liberální, kritické médium, které věří ve svobodu lidského ducha a nutnost pochybovat při jejím každodenním naplňování.“

(Tento text se objevuje v tištěné podobě i na internetových stránkách http://www.respekt.cz jako důstojné motto.)

 

V listopadu 1989 se skutečně skupina novinářů ze samizdatu rozhodla, že v historických okamžicích je nutné přinášet nezávislé informace, protože ve všech oficiálních médiích vládla propaganda. V partyzánských podmínkách a pod hrozbou zatčení se tak začala tisknout první čísla Informačního servisu.

Nejdříve šlo jen o pár okopírovaných listů, později o sešity, které se čím dál více podobaly skutečným novinám. Periodicita byla různá, někdy servis vycházel i několikrát za den. Když v březnu roku 1990 opadla revoluční atmosféra, přišlo rozhodnutí vydávat týdeník. Tak se Informační servis přejmenoval na týdeník Respekt.

Respekt měl vždy konzervativní přístup ke změnám tiskoviny, v průběhu času tak došlo jen k jedné velké změně, a to k přechodu z novinového formátu na časopis.

 

 

Z čísla Respektu 42/2015 jsem vybrala článek Markéty Pilátové

Dopis z Brazílie  ,,S čerty nejsou žerty,,

Viz Pokračování v rubrice Čeština ve světě

 

Lada Topinková

 

Zdroje: česká wikipedie a Týdeník Respekt č. 42/2015

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012