Tam za mořem je Amerika (2. Část)

Eva Střížovská 2 2016 Naši ve světě česky

 

 

Ze vzpomínek Matěje Rybína, účastníka revolučních událostí r. 1848 ve Vídni, uveřejněných v Čechoamerickém kalendáři Amerikán v roce 1894.


Byly to hrozné chvíle, zvláště, když dobývali jsme kasárna císařských granátníků. Byli to samí vysocí muži svalnatých těl, ale to vše je nezachránilo před bouří rozkáceného lidu. Mimo tato byla i jiná kasárna dobyta. Válečný materiál se rozdělil mezi občanstvo, aby mělo se čím chránit proti obléhajícímu vojsku.

 

Lid ale byl konečně přece udolán a nyní nastalo odvádění mladého lidu k vojsku ve Vídni, ať již byl kdokoli a odkudkoli. Výmluvy neplatily pro nikoho. Mého bratra vzali dříve než mne, a hned jej z Vídně odvedli a také jsme ho vícekráte neuviděli, ani o něm více neslyšeli, ač dali jsme úředně po něm pátrati. Byl bezpochyby jako tisíce jiných na některé pevnosti utracen. Rád bych se byl z Vídně vytratil, to však bylo holou nemožností. Byl jsem odveden, ale byla mi dána krátká dovolená domů.Pak měl jsem hned vstoupiti do vojska. Dovolení toho použil jsem k útěku do Ameriky. Dostal jsem se šťastně do Hamburku a tam za dobré zaplacení dostal jsem se na anglickou loď, která mne převezla do Londýna, kdež však jsem se dlouho nezdržel. Té doby bylo v Londýně mnoho tisíc uprchlíků, ale každý hleděl dostati se ještě dále, neb ani tam necítili jsme se dosti bezpečnými před rakouskými drápy.

 

Jel jsem do Liverpolu a tam jsem vsedl na loď jedoucí do N. Yorku, odkud pustil jsem se do St. Louis, odtud až do Chicaga, kteréžto město tehdy bylo ještě malé.

 

Přijedše do Chicaga, museli jsme slézti na prérii, neboť ještě žádné nádraží vystavěno nebylo. Byla tam jen jakási platforma, aby lidé nemuseli z vagónu skočiti hned do bláta a do vody. Byla to snad tehdy jediná dráha, která tam vedla.

 

Vida všude jen bažiny a vodu, rozhodl jsem se vrátiti se do St. Louisu, kde bylo tehdy přece jen živěji než v Chicagu. V Saint Louisu byly tehdy již české rodiny, ale kostel nebo jiné veřejné budovy české tam nebyly.

 

 

Eva Střížovská

 

Pokračování 22.2.2016

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012