Islám není jen náboženství, ale především mocný politický systém

Bohumil Tesařík 9 2015 Knihy česky

 

(Proč je důležité, abychom znali právo šaría)

 

"Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina ohleduplných a odhodlaných občanů může změnit svět. Je to totiž jediné, co kdy fungovalo.“ (Margaret Head)

 

"Lež prostředkem, lež cílem, i to jsou dějiny." (Karel Čapek)

 

Pokud vám zkratka "CSPI " nic neříká, určitě nejste sami. Skrývá se totiž za ní poměrně málo známé neziskové sekulární, apolitické mezinárodní vzdělávací hnutí "Centrum pro studium politického islámu" (Center for the Study of Political Islam) se sídlem v České republice. Členové CSPI International se zabývají psaním, překládáním, výukou, komentováním, informováním a výzkumem v oblasti doktríny a historie politického islámu.

Politický islám je nenáboženská část tří základních svatých textů islámu, tzv. trilogie, která se zabývá vztahem islámu k nemuslimům, tzv. káfirům, či jiným způsobem upravuje práva a vztahy muslimů a těch, kteří muslimy nejsou. Veškerý text trilogie, tedy koránu, síry (životopisu proroka Mohameda) a hadíthů (tradic proroka Mohameda) byl CSPI použitím objektivních vědeckých metod kriticky zkoumán, analyzován a kategorizován, což otevírá cestu k novým faktům o politickém islámu, jeho zakladateli Mohamedovi, jeho politické soustavě, jeho strnulých neměnných východisek a jeho bohu, Alláhovi.  V souhrnu to umožňuje každému zvídavému člověku snadné porozumění skutečné podstaty politického islámu. Jde o přístup, který se hodně liší od toho, kdy se ptáte muslima nebo "odborníka" na islám. Pokud říkají o islámu něco, co se liší od koránu nebo sunny, tak se tyto osoby mýlí. Pokud říkají něco, co se s koránem nebo sunnou shoduje, mají pravdu, ale jaksi nadbytečně.

 

Islám není jen náboženstvím. Jde o celou civilizaci s podrobným politickým systémem a s vlastní sbírkou zákonů, která se nazývá šaría. Právo šaría stojí na úplně jiných principech než právní systémy v nemuslimských zemích. V šaríi není pro nemuslimy nic dobrého. Především se zde hodně mluví o káfirech (nejhanlivější a nejzaujatější označení nemuslima) a o tom, jak se k nim chovat, jak si je podrobit a vládnout jim. Korán říká, že káfira je možno podvádět, spiknout se proti němu, nenávidět, zotročit, zesměšnit, mučit a ještě horší věci. Také proto má každý z nás nevěřících důvod znát právo šaría, zvláště pokud jde o politické, vládní, regulační a právní záležitosti. Přestože šaría porušuje veškeré ústavní principy (na rozdíl od obecného práva, šaría není výkladová, ani nesmí být měněna), je dnes stále častěji v Evropě i USA benevolentně uplatňovaná, protože si neuvědomujeme její skutečný obsah a z něho plynoucí nebezpečí. Šaría v zásadě prohlašuje, že je nejvyšším zákonem ve světě a všechny ostatní právní předpisy se musí podřídit islámskému právu.

Co znamená právo šaría pro naše občany? Jakým způsobem se nás dotýká? Jaké budou důsledky, dovolíme-li muslimům řídit se šaríou a nikoli našimi zákony? Proč pod rouškou náboženské svobody dochází k zavádění práva šaría v demokratických zemích? Každý požadavek muslimů je založen na myšlence nastolení práva šaría v naší společnosti, například: když muslimské ženy nosí na hlavě šátek, když noviny neotiskují karikatury Mohameda, když požadují v demokratických zemích po školách poskytnutí místností k islámské modlitbě, když žádají v našich nemocnicích zvláštní způsoby ošetřování muslimských žen, když mají být učebnice používané v našich školách a navštěvované dětmi muslimů, schváleny muslimskými organizacemi – to vše je v souladu s právem šaría. Měli bychom vůbec právo šaría povolit? Proč? Proč ne?

 

Odpovědi na všechny tyto otázky a mnohé další jsou obsaženy v útlé knížce "Právo šaría pro nemuslimy" (CSPI International, Brno 2015, 2. přepracované vydání, 68 stran, IBSN 978-80-88089-02-5), která se zabývá islámem jako politickým systémem, nikoli muslimy nebo jejich náboženstvím. Autorem mimořádně srozumitelného výkladu, přehledně rozděleného do 13ti stručných kapitol (Co je šaría, Ženy, Rodinné právo, Káfir, Džihád. Podrobení a dualismus, Dhimmí, Otroctví, Svoboda názoru, Finance, Požadavky, Dodatek, CSPI International) je celosvětově uznávaný odborník na politický islám, nositel doktorátů v oboru fyziky a matematiky, profesor na Tennessee State University, autor patnácti knih věnovaných hlavním náboženstvím a jejich vlivu na utváření dějin, zakladatel CSPI - Bill Warner. Přednáší po celém světě, píše články a komentuje aktuální mezinárodní dění. Především však poté, co zjistil, že islámské texty jsou sestaveny tak, aby bylo obtížné je číst a pochopit, vytvořil vzdělávací program, jehož cílem je tyto texty vyjasnit a ukázat, že islám není postaven na stejných civilizačních principech jako zbytek světa.

Velký francouzský osvícenecký filozof a spisovatel Voltaire napsal, že "s knihami je to jako s lidmi - jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství." Tato knížka patří do té první kategorie.

Bohumil Tesařík

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012