Hlávkovy ceny za vědeckou a odbornou literaturu

Marina Hofmanová (Hužvárová) 6 2015 Aktuality česky

Nedaleko západočeských Přeštic ve vsi Lužany najdete malý zámeček, který si zde vybudoval zřejmě největší český mecenáš – stavitel, architekt a také zakladatel České akademie věd a umění - Josef Hlávka. Teprve v posledních desetiletích se význam našeho velikána 19. století zhodnocuje. V průběhu historie byl totiž tento osvícený muž odmítán navzdory svým nesporným zásluhám o nadané studenty, umělce i vědce. Za první republiky vadil tím, že se hlásil k Rakousku, pro nacisty bylo problémem jeho češství a jako podnikatel nemohl projít u komunistů. Pozoruhodná je i skutečnost, že Josef Hlávka své jmění později vlastně „znárodnil“, když ho celé věnoval nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, kterou založil a která přežila navzdory téměř čtyřiceti pokusům o její zrušení. Dokonce odolala času jako jediná z ve své době založených nadací i v rakouském kontextu.

A právě Nadání J., M. a Z. Hlávkových společně s Nadací Český literární fond předávají v lužanském zámku ceny za původní knižní práce z vědecké a odborné oblasti publikované v České republice. Letos bylo tradiční červnové setkání navíc doplněno o vernisáž nové expozice o Josefu Hlávkovi a ČAVU. Ve třiadvacátém ročníku získaly Hlávkovu cenu knihy Akademický atlas českých dějin (společenské vědy), Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie (oblast neživé přírody),  Encyklopedie léčivých hub  (oblast věd o živé přírodě) a Perinatální neuropsychická morbidita dítěte (lékařské vědy).

V duchu hlávkovské tradice spojení vědy a umění je vždy slavnost doplněna koncertem v zámecké kapli. Dlužno podotknout, že celý zámeček včetně kaple si vyprojektoval J. Hlávka a hostil zde řadu malířů i hudebníků. Více najdete na webu Akademického bulletinu.

Foto: autorka

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012