Maruščiny památné stromy

-ES- 6 2015 Ostatní česky

Marie Hrušková má patřičné jméno hodící se ke stromům,  o nichž napsala již několik knih. A nejde jen o stromy tzv. obyčejné,  však žádný strom není jen obyčejný. Že jsou stromy potřebné k tomu, abychom dýchali a vůbec žili zde na zemi, to snad ví každé malé dítě. A Marie Hrušková se věnuje stromům tzv. památným. Začalo to seznámením se s výtvarníkem Jaroslavem Turkem. Ten se o památné stromy zajímal, miloval je a kreslil. A tak jednoho dne požádal svou kolegyni  Marii, aby k jeho kresbám stromů zpracovala  pověsti, které se o nich tradují. Stalo se , nadchla se tou myšlenkou a začala o stromech psát. Spolupráce pokračovala několik dalších desítek let,  kdy Marie už byla profesorkou Akademického gymnázia, i v letech, kdy  odešla ze školství a věnovala se jen knížkám.  Po smrti Jaroslava Turka spolupracovala s fotografy, například  s Marií Holečkovou  nebo s Pavlem Hösslem.

S režisérem Bedřichem Ludvíkem natočili pro ČT seriál o památných stromech Paměť stromů, který  značně  zvýšil povědomí o památných stromech a zájem o ně. Patnáctidílný televizní seriál "Paměť stromů" (r. 2002) seznámil diváky s tím, co jsou to památné stromy, kde je lze po ČR najít, proč byly  vyhlášeny za památné atd. Seriál se líbil a do značné míry splnil záměr autorů ( režisér a autor scénáře Bedřich Ludvík, autorka námětu a spoluautorka scénáře M. H., kameraman Josef Nekvasil) - pomáhat lidem nacházet vztah ke stromům. Na tom měl  významný podíl i pan Luděk Munzar, který byl po těchto stromech průvodcem a netajil se i osobním vztahem k nim. Bylo by potřebné, aby se ČT k tomuto námětu vrátila, nejenže mnohé z věkovitých stromů už padly a naopak jiné byly vyhlášeny, ale osvětu týkající se vztahu k přírodě a konkrétně porozumění tomu, co stromy v našem životě znamenají, by bylo třeba podporovat i nadále.

Proto se nyní Marie snaží opět spojit slova a obrazy – jinak  a opět názorně ukázat, jaké bohatství v našich nádherných stromech máme : spolu s týmem spolupracovníků organizuje v různých městech a zámcích naší země ( Křtiny, Plzeň, Říčany, Svojšín – nyní zámek Sychrov) výstavy velkých fotografií a kreseb, kde představuje Nejmohutnější památné stromy ČR. Aby se o nich dozvídali lidé nejen u nás, ale i za našimi hranicemi, umístil P. Hössl  fotografie těchto našich stromů na www.Monumentaltrees. Com.  Jde o přírodní bohatství, které za to stojí.

Toto je jen suchý výčet faktů. Já osobně jsem stromová nadšenkyně, milovnice nebo jak to nazvat. Na stromech jsem víceméně trávila své dětství,  kluci se mně tam ptali, jestli s nimi chci chodit, holky mně moc neměly rády, protože neuměly lézt na stromy tak rychle jako já a tak i ty nabídky na chození jim přicházely později než mně. Bydlela jsem v dětství v Podolí a pod našimi okny byly tři stromy. Švestka, jabloň a hruška. A starý a hodný pan Krupička, domovník, každý podzim spravedlivě rozdělil a roznesl po domě lidem, kteří měli děti, pár švestek, hrušek a jablek.  Nedávno jsem šla kolem a koukla jsem do toho dvorku. Ani jediný strom. Stejně tak, jako před mým domem ve Vysočanech, kde teď  bydlím. Byl tam jen jeden, ale není.

Prý z něho lítali nějací brouci do bytu pode mnou, bylo mi řečeno domovní správnou a vůbec to byl strom, co si tam drze vyrostl sám. A také bylo zničeno, zabito na tisíce stromů v alejích, protože prý vadily motoristům, kteří se na nich zabili. Ha, viděli jste někdy strom, který by skočil do cesty motoristovi?  Prosím, napište mi o tom.

-ES-

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012