České spisy Jana Husa

Marina Hofmanová (Hužvárová) 6 2015 Dějiny česky

K šestistému výročí upálení Jana Husa přinesl červnový Akademický bulletin AV ČR příspěvek významného medievalisty prof. Františka Šmahela Jan Hus a počátky česky psané odborné literatury. Ve svém pojednání se prof. Šmahel zabývá způsobem, jakým se Jan Hus snažil snažil zpřístupnit své reformní snahy prostému a nábožensky nevzdělanému venkovskému obyvatelstvu. K tomu ale potřeboval ponejprv vzdělat kněží, kteří se hlásili k jeho hnutí... O Husově přínosu českému jazyku čtěte na na webu Akademického bulletinu.

Na obrázku nejstarší známe vyobrazení Jana Husa v tzv. Martinické bibli (uložena v Knihovně AV ČR)

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012