Krajané v Istanbulu

Lada Topinková 6 2015 Naši ve světě česky

 

 

“Jsme Češi. Istanbulští Češi!”


„Věříme, že česká kultura, tradice a jazyk mohou obohatit kosmopolitní kulturní prostředí Istanbulu, proto pořádáme akce, jejichž náplní je prezentace české kultury směrem k Turkům i další cizincům...

Ale i směrem k našim dětem. Jejich bilingválnost a vztah k české kultuře chceme podporovat, protože je považujeme za výjimečnou příležitost a hodnotný vklad pro jejich osobní i profesní život.“

 

Naše vize a plány:

„Aktivity, které krajanský spolek pořádá, vyplývají z potřeb těch, kteří se v něm chtějí angažovat. V tomto duchu funguje krajanský spolek jako svépomocná komunita. Nechceme se ale uzavírat novým podnětům! Naším programem na roky 2014/2015 bychom chtěli oslovit také širší krajanskou obec v Istanbulu (a v Turecku) a tureckou veřejnost. Pokud se vám líbí naše plány líbí, prosíme zapojte se do činnosti krajanského spolku. Jinak zůstanou naše, pravda poněkud košaté plány, jen na papíře – a na našem webu.“

 

Programové priority 2014/2015

 • Zavést a rozšířit programy pro dospělé s potenciálem oslovit Turky a expaty v Istanbulu, zejména ze zemí V4
 • Připravit podmínky pro založení České školy bez hranic v Istanbulu

Programy pro dospělé

 • Realizovat stávají a nové akce .
 • Zapojit krajany mužského pohlaví, oslovit tureckou veřejnost a studenty programu Erasmus.

Dětské centrum

 • Realizovat program vzdělávacích schůzek nejrůznějšího formátu a dalších akcí pro děti.
 • V roce 2014/2015 plánujeme směřovat program Dětského centra k formátu České školy bez hranic s vyhlídkou na její založení v roce 2016/2017.

Časopis Krajánek Časopis adresovaný dětem do ca 10 let, vychází od roku 2014 jednou měsíčně a je k dispozici ke stažení na webových stránkách spolku.

 • Rozvinout spoluprácí s Českou školou bez hranic v Madridu.
 • Zmapovat poptávku a možnosti distribuce.

Projekty

 • I. Czech/Turkish Photography Exchange 2014 Fotografická soutěž pořádádaná ve spolupráci s tureckými expatrioty v Česku.
 • V4/Central European Expats in Istanbul (ve fázi networkingu) Spolupráce s istanbulskými expaty ze Slovenska, Polska a Maďarska, případně dalších zemí zapojených do programu Východního partnerství Višegrádského fondu.

Webové stránky

 • Realizovat jazykové rozšíření stránek o anglickou a tureckou mutaci.
 • Rozšířit informační část webu ve spolupráci s českými bloggery v Turecku.
 • Spustit poradenské fórum.

Spolková knihovna

 • Rozšiřovat fundus příležitostnými akvizicemi, ale i nákupy a dary, které by zohledňovaly programové potřeby spolku (pedagogická literatura atp.)
 • Vyřešit problém s umístěním knihovny.

-----------------------------------------------

„Naše aktivity (propagační a popularizační činnost, pořádání kulturních a společenských akcí, vzdělávací akce apod. pro krajany žijící v Istanbulu a pro lidi se zájmem o český jazyk a kulturu), hradíme především z grantů a darů od soukromých osob či firem.“ „Také Vy můžete naši činnost podpořit. Váš příspěvek poslouží výhradně k zajištění výše uvedených aktivit nebo konkrétních akcí, na které příspěvek určíte.“ „Pokud se rozhodnete činnost krajanského spolku podpořit, můžete tak učinit různou formou, například - darujte knihy pro rozšíření naší knihovny!“

Více na www.krajaneistanbul.cz.

 

 

Poštovní adresa

Čeští krajané v Istanbulu Generální konzulát ČR v Istanbulu Abdi İpekçi 71 34367 Maçka, Şişli  İstanbul / Turecko

Email info@krajaneistanbul.cz

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012