Představení krajanské tiskoviny

Lada Topinková 6 2015 Naši ve světě česky

 

 

Sokolský list Melbournský KVART

vydává Sokol Melbourne Inc.

Vychází v tištěné podobě jako dvouměsíčník, konkrétně jsem měla v ruce číslo Březen/Duben 2015

 

Život krajanů dobře ilustruje následující text, převzatý z rubriky „Ze stolu výboru“

Finanční zpráva

K 31. lednu 2015 byl stav hotovosti  ve výši $ 35,862.31.

Jak jsme již uvedli v minulém měsíci, toto navýšení vzniklo grantem ve výši $ 22,000.00 od vlády státu

Victorie. V této částce není ještě uveden vrácený šek v hodnotě $ 4,000.00 od pana J. Vršeckého, který nebude konat práci renovace baru vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. V částce výše uvedené není rovněž zápočet výdaje za instalaci dřezu jako výlevky firmou LPJ Plumbing. Tato částka činila $ 3,357.00. Je v ní zahrnuta i podlaha kachlové podlahy ve sprchovém koutě.

 

Původní částka byla o $ 1,900.00 vyšší, ale díky ekonomickým nápadům pana Michala Hančina a jeho

přátel se výdaje o tuto částku snížily. Děkujeme jim tímto za jejich nápaditost. Novým renovátorem našeho baru se pravděpodobně stane bratr pana Vršeckého, který rovněž vlastní firmu na renovace interiérů.

Další větší částka bude vydána na výměnu již nefunkčního a několikrát opravovaného chlazení a

topení v obou prostorách budovy. Celkové vydání je odhadnuto na $ 12,000.00. Podíl z této částky ve výši $ 8,688.00 byl schválen výborem na vydání pro zakoupení klimatizace a předán firmě Australian

Mechanical Services jako dílčí platba. Rozdíl bude zaplacen po skončení všech prací.

Dary k 28. únoru byly celkem $ 420.00 od p. Procházky,p. Oliverius, p. Vorlíčka, p. Habala, p. Příhody, p.Potůčka a pí. Hyblbauerové. Všem vřelý dík.

 

 

Z dalšího obsahu:

3 ......... Dopis krajanům

6 .......... Pro děti a rodiče

4 ......... Velikonoce

11 ......... Program

 

 

Webová stránka www.sokolmelbourne.com.au vítá návštěvníky:

Vítejte na oficiální stránce Sokola Melbourne Inc., kde najdete aktuální informace o dění v Národním domě. Pokud jste v Melbourne nebo se sem teprve chystáte, přijměte naše pozvání a navštivte nás na:

497 Queensberry Street North Melbourne 3051 Tel: 0411 143 980

Contacts:

Vera Zlaty

Mob: 041114398

email: verazlaty@gmail.com

Vlasta Sustek

Ph: 95510279

Mob: 0408088167

 

 

S radostí a zalíbením se krajanským tiskem stále probírá

Lada Topinková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012