Odpověď na Jóba

Venda Šebrlová 5 2015 Knihy česky

Carl Gustav JUNG

 

 

 

Známý analytický psycholog napsal výklad biblického příběhu v roce 1952 - devět let před svou smrtí. Hledá odpověď na věčnou otázku: jaký je smysl lidského utrpení?

 

Rozebírá naše představy o Bohu (Jahve), který je dobrem i zlem, hodným i strašným - a především neomezeným vládcem. Nad vším...

Kniha Jób je knihou Starého zákona je psána hebrejsky a datuje se velmi přibližně do let 450-350 př. n.l. Ještě v 19. století panoval názor, že je to nejstarší kniha Starého zákona a psal ji sám Mojžíš. To dnes ustoupilo do pozadí, zůstává však otázka: jak člověk dokáže přežít utrpení, které si nezaslouží? Tak, jako Bůh zkouší Jóba a čeká, zda mu zůstane věrný - tak, obrazně řečeno, lidé v jakékoli společnosti i jakémkoli věku prožívají trápení a očekávají za to  následnou odměnu.

Dílo C. G. Junga není jednoduché dílo o složitém příběhu. Je to kniha velkého myslitele a stojí za trpělivé čtení. Sám píše, že jeho cílem není teologický výklad text, ale výklad psychologický a osobní. Lákala ho otázka, může se rozhodnutí Boha postavit proti Bohu? „Nepíši jako učenec (kterým nejsem) obírající se Písmem svatým, ale jako laik a jako lékař, kterému bylo dovoleno nahlédnout hluboko do duševního života mnoha lidí."

Vydalo nakl. Vyšehrad

 

Venda Šebrlová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012