Slavní leváci

-jn- 3 2015 Knihy česky

Vládce mocné říše, geniální skladatel i tenisová legenda

 

Slavní leváci

 

Ramesse II., Alexandr Veliký, Julius Caesar, Jana z Arku, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Isaac Newton, Napoleon Bonaparte, královna Viktorie, Lewis Carroll, Mark Twain, Marie Curie, Friedrich Nietzsche, Mahatmá Gándhí, Charlie Chaplin, Paul McCartney, Bill Gates, Martina Navrátilová, Ronald Reagan – mužové a ženy z různých epoch lidské historie a z rozmanitých oborů činnosti. O všech se dá s jistotou říci, že bez nich by svět vypadal jinak, v minulosti i dnes. Tihle všichni byli anebo jsou – leváci. Řečí statistik zástupci zhruba deseti procent populace: u mužů to bývá více, u žen méně, v poměru přibližně dvanáct ku osmi procentům.

Kolik dalších velikánů bylo ve skutečnosti leváky, to se ovšem nikdy nedozvíme. Po celá staletí byli totiž leváci diskriminováni i pronásledováni – ženy byly kdysi dokonce upalovány jako čarodějnice, dětem ve škole dlouho přivazovali levou ruku na záda a nutili je psát pravou, atd. Mnozí se pak poddali a raději se naučili používat pravou ruku, aby na sebe neupozorňovali.

Menšinoví leváci dokázali přežít mezi většinovými praváky podle jedné teorie díky tomu, že v případné konfrontaci mohli využít momentu překvapení, neboť jejich protivník očekával jako obvykle útok pravou a nikoli levou rukou. To platí jak v pouliční rvačce, tak ve sportovním zápolení vedeném podle pravidel, například v rohovnickém ringu či na tenisovém dvorci. Rovněž levorucí géniové mezi vojevůdci jako byli Alexandr Veliký nebo Napoleon Bonaparte dokázali překvapit nepřítele čímsi neobvyklým, což jim na bojišti zajišťovalo strategickou výhodu.

Leváci, jejichž konání ovlivňuje podle mnohých výzkumů pravá hemisféra mozku odpovědná za to, co vnímáme smysly, bývají nadaní vizuální a prostorovou představivostí, takže mají vlohy pro matematiku, architekturu, hudbu. Mnozí leváci dosahují i toho, co se jiným zdá nemožné, protože jsou lépe disponováni k tomu, aby zapojili fantasii, pronikli k jádru věci a přišli s nečekaným řešením.

 

Životopisné portréty význačných osobností vyjmenovaných na začátku tohoto textu obsahuje kniha amerického publicisty Eda Wrighta Slavní leváci v dějinách lidstva (v originále A Left Handed History), kterou v překladu Alexandry Fraisové vydalo nakladatelství Fortuna Libri.

 

- jn -

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012