Vážení čtenáři,

2 2003 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

mladý zanícený učitel češtiny Radan Kapucián navazuje na odkaz Jana Ámose Komenského ,,Škola hrou". Své žáky rozveseluje různými jazykovými hříčkami a zatěžuje jim hlavičky těžkými otázkami v testech, na které je ale samozřejmě předem připraví výukou. Vyučuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. A to víceméně jako dobrovolník bez nároku na odměnu "za byt a stravu" (vyučoval například češtinu na Ukrajině, takže je pochopitelné, že mu tyto podmínky musely dostačovat). Rád by zase jel někam do světa šířit náš krásný český jazyk. Má-teli zájem ve Vašem okolí o setkání s tímto mladým mužem a eventuálně o výuku Va&šich dětí či vnoučat, obraťte se s důvěrou na naší redakci.

My jsme dnes na ukázku z jeho tvorby vybrali dost náročný (?) test pro Vás.

Všem, kteří se jej zúčastní, ať už velmi úspěšně či méně, pošleme hezkou knížku či kazetu s českými písničkami...


Zimní test všeobecných znalostí pro studenty češtiny (a nejen pro ně)

Nejprve si pečlivě přečtěte zadání všech úkolů, pak teprve začněte odpovídat!

1) Kdy byly pozváni na Velkou Moravu Konstantin s Metodějem?

2) Co napsal Smil Flaška z Pardubic?

3) Kdy odvolal své učení Jeroným Pražský?

4) Mohli se setkat Karel IV. a Petr Parléř?

5) Kdo je autorem citátu: "... byli jsme tu před Rakouskem, budeme i po něm?

6) Kdo pro Evropany objevil Ameriku?

7) Kdo je autorem Jerryho z ostrovů (Jerry from Islands), Martina Edena, Tuláka po hvězdách (The Rover Star) ...?

8) Mohl se Josef Kajetán Tyl účastnit Pražského povstání?

RK

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012