V Chorvatsku o češtině

-jn- 10 2014 Naši ve světě česky

Mezinárodní sympozium o českém jazyce, které loni v květnu uspořádal Svaz Čechů v Chorvatsku a které mělo hlavně upozornit zdejší krajany na nutnost pečovat o jazyk předků, mělo mezi českou menšinou příznivý ohlas, takže letos v květnu se uskutečnil v Daruvaru, tradičním centru české menšiny, další ročník.

 

Trojice českých účastníků (z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Masarykovy univerzity v Brně a z pražské Univerzity Karlovy) – se zabývala ve svých referátech problematikou českého jazyka spíše obecně, zatímco domácí odborníci se zaměřili podrobněji zejména na současnou podobu češtiny užívané mezi krajany. Všichni účastníci se shodli na tom, že i v zemi, kterou si našinci spojují především s turistikou a rekreací u moře, si čeština zasluhuje, aby její čistotě byla věnována soustavná pozornost.

 

(O sympoziu informovala v čísle 32 letošního Přehledu kulturních a historických otázek literárních a školních Jednota Daruvar. Tento přehled vychází v nákladu 1500 výtisků.

 

- jn -

 


 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012