MČK oslavil 20 let slovem i hudbou

Maf 10 2014 MČK česky

Hudba bez hranic III - Martinů Strings Prague

 

Dne 3. října jsme slavili 20. narozeniny našeho klubu. Nebylo to na den přesně, však se k našemu výročí budeme ještě vícekrát po celý zbytek roku vracet. Tento den ale zněla na počest všech, kdo odešli do světa, nyní se sem vracejí a rádi své zkušenosti předávají, krásná hudba.

 

Zahájil jej milým a výstižným slovem PhDr. Zdeněk Lyčka, programový ředitel Českého centra, s nímž jsme se ale při našich aktivitách setkávali i během všech jeho předchozích působení, at´již v Českém centru ve Švédsku, jako s velvyslancem v Dánsku či úplně na začátku v Praze, když byl ředitelem tehdy ještě krajanského odboru. Vždy velmi zapálený pro práci, jejímž jedním z hlavních témat jsou, shodně jako pro nás, Češi v zahraničí. I proto jsme měli radost, že právě tento člověk je na tomto koncertě s námi a České centrum se stalo spolupořadatelem této naší akce. Květiny a potlesk poté patřily Evě Střížovské, zakladatelce MČK, jejíž práci Z. Lyčka vyzdvihl.

Hudba spojuje nejen národy, ale i jednotlivá lidská srdce. Pomáhá tvořit národní identitu. Vyjadřuje radost, lásku, touhu, ale i obavy a strach. To vše jsme mnohokrát prožili a prožíváme my doma i naši přátelé ve světě při dlouhém odloučení od rodné země, blízkých lidí, při opětovných shledáních. I válka, zasahující v minulosti, ale na mnoha místech planety bohužel i nyní, zasáhla a zasahuje do životů mnoha Čechů (nyní na Ukrajině, nedávno jsme měli 4 padlé vojáky v Afghánistánu, letos uplynulo 100 let od vypuknutí té první světové..). Proto byl i název koncertu: Domov, láska a válka více než symbolický.

Vystupující ansámbl Martinů Strings Prague založil a vede v Praze Jaroslav Šonský, dlouholetý čestný člen Mezinárodního českého klubu, jehož ocenění Gratias Agit od českého MZV také vyzdvihl Z. Lyčka v úvodním slově. Už první turné souboru, které se konalo také s naší organizační podporou loni ve Švédsku, přineslo tomuto souboru vysoké ocenění. I na tomto koncertě potvrdilo 13 mladých hudebníků své kvality. Všech 11 členů souboru pod vedením J. Šonského a oba vynikající sólisté Jana Jarkovská a Bohumír Stehlík, toho času rovněž studující ve Švédsku na Královské hudební akademii, dopřáli posluchačům jedinečný zážitek.

Líbezná Sukova Serenáda dokázala navodit hned na počátku atmosféru slastného hudebního napětí a očekávání. Jednotlivá témata a motivy se zpěvně přelévaly a lehce poletovaly mezi všemi nástrojovými skupinami a tato velmi náročná skladba vyzněla s úžasnou lehkostí a zpěvností.

Koncert Bohuslava Martinů pro flétnu, housle, klavír a smyčce byl v tomto nástrojovém obsazení (nové aranži J. Šonského) uveden zcela poprvé. A opět si hudba posluchače dokázala zcela získat. A to i takové, kteří s klasikou nepřicházejí mnoho do kontaktu - dle slov několika přítomných a zcela nadšených studentů po koncertě. Martinů hudba interpretovaná s citem pro obtížnou rytmiku i občasné disharmonické zajímavosti dokáže zázraky. Je klasická i moderní, je strhující i lyrická zároveň... To vše dokázali publiku předat jak Martinů Strings, tak sólisté - vynikající Jana Jarkovská (flétna), Bohumír Stehlík za klavírem a Jaroslav Šonský (housle).

Pozitivní napětí po této premiéře neopadlo, naopak bylo završeno ještě působivou apoteózou války, Komorní symfonií Dmitrije Šostakoviče. Dílo, které i v podání pouze 12 členného souboru zní jako skutečná symfonie, zanechá v každém hluboký dojem.

Program byl oceněn zcela zaplněným sálem vydatným potleskem, kterým si publikum vyžádalo ještě přídavek. Tím byla - pro odlehčení - část Svity na pamět Jaroslava Ježka, jedna z nejúspěšnějších skladeb současného skladatele Luboše Sluky. Sólo na violoncello v této části, v podání Štěpánky Kutmanové, bylo půvabnou tečkou za náročným, ale obecenstvem skvěle přijatým programem.

Těšíme se, že se s takto výborným publikem (v němž jsme uvítali např. i pana Jana Káru, bývalého velvyslance ve Švédsku, ale i mnoho zahraničních přátel a členů MČK), budeme setkávat i na dalších akcích našeho klubu v příštích letech! Zde vybrané fotografie, dokumentující krásný večer.

https://picasaweb.google.com/109415267541266510648/DomovLaskaAValkaKoncertMartinuStringsPragueVCeskemMuzeuHudby

 

Martina Fialková

 

PS: Dlužno poznamenat, že stejně jako si vážíme spolupráce s Českými centry, vážíme si i výborné spolupráce s Českým muzeem hudby, které je součástí Národního muzea. I tato instituce už mnohokrát hostila naše koncerty z cyklu Hudba bez hranic a poskytla krásný rámec i dobré podmínky pro jejich konání.

Koncert by se ale nemohl konat bez finanční podpory Nadace Bohuslava Martinů a Nadace Život umělce, kterým taktéž patří poděkování.

PPS: Chvála dobrého publika budiž završena i tím, že se ve velkém sále muzea po skončení akce neztratil drahý rekordér, na nějž jsme koncert nahrávali. V chaosu, kdy jsme řešili focení ansámblu a mnoho dalších organizačních věcí (soubor totiž se stejným programem jede vzápětí na turné), zůstal rekordér bez dozoru ležet zapomenut a vzpomenut až pozdě po odjezdu z budovy. Tomu, kdo jej odevzdal na recepci muzea, patří velký dík.

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012