Ústřední Lípa republiky v Praze na Malé Straně

10 2014 Dějiny česky

Za významnými stromy v Praze

 

Vydáte-li se na úpatí vrchu Petřín, můžete si na dohled od lanové dráhy odpočinout pod košatou korunou pozoruhodné lípy. Mohutný strom se nachází na pravé straně od lanovky naproti pomníku Jana Nerudy. Lípa nese důležité poselství. Byla slavnostně vysazena dne 28. října 1968 při příležitosti 50. výročí vzniku Československé republiky.

Dřevinu vysadili členové Sboru ochrany přírody při Společnosti Národního muzea v Praze. Byla to první dobrovolná organizace ochrany přírody u nás v čele s Otakarem Leiským. Aktéři současně iniciovali sázení zhruba tisícovky podobných stromů po celé tehdejší ČSR (původně Stromy svobody, v září 1968 narychlo přejmenované na Stromy republiky).  Vzhledem k bouřlivému vývoji situace neměla lípa ani další tehdy vysazené stromy jednoduchý růst. Zásahem představitelů nastupujících mocenských sil byly některé stromy tajně vykopány nebo byly alespoň odstraněny pamětní desky připomínající výsadbu. V únoru roku 1970 byla tato lípa cíleně poškozena vandaly, ale zásluhou TISu (Svazu pro ochranu přírody a krajiny) byla zachráněna, jen se na ni tak trochu pozapomnělo.

Lípa by se mohla nazvat matkou všech dalších Stromů republiky, které byly v tomto a dalších letech na počest výročí vzniku republiky vysazovány. Zajímavostí také je, že na prostranství před lípou se nachází fontánka s hrajícími si chlapci. Modely pro sošky byli vnuci prezidenta T. G. Masaryka, synové Olgy Masarykové Leonard a Herbert Revilliodovi, kteří za války zahynuli v zahraničním odboji. Dynamická plastika dvojice chlapců se šesti žabkami a dvěma ještěrkami, hrající si s rybou, byla umístěna na Petříně po rozsáhlé úpravě zahrad v roce 1949. Řada návštěvníků vrchu Petřína kolem lípy prochází, ale protože strom není nijak označen, je její poselství pro mnohé prozatím pod rouškou tajemství. Důležitým krokem k uvědomění si její hodnoty, bylo loňské zařazení lípy do celopražské databáze významných stromů umístěné na internetových stránkách www.prazskestromy.cz. Zároveň byl podán návrh na její vyhlášení za památný strom.

Text a foto: Aleš Rudl

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012