Veřejný písař

-ES- 5 2014 Knihy česky

Ivan Kraus:

Veřejný písař

 

Nevelká knížka příhod francouzského úředníka je prostřednictvím vyprávění Ivana Krause úsměvná, i když místy smutně. Tak jak ostatně život bývá. Zvláště život v emigraci. Autor ji zažil sám. V zemích, kam přicházejí žadatelé o azyl, jsou určité byrokratické podmínky, je třeba vyplňovat žádosti a formuláře a často příchozí, navíc kolikrát s neznalostí tamějšího jazyka se musejí obrátit na tzv. veřejného písaře. Není to nic nového. Můj pradědeček, který se narodil v polovině devatenáctého století, jím byl také. A nešlo o imigranty, ale o lidi v jedné jihočeské vsi, resp. kraji, kteří si nevěděli rady jak napsat žádost o cosi apod. Nebylo to však jeho hlavní povolání, jen jakýsi druhý pracovního poměru, s největší pravděpodobností zaplacený tu a tam trochou mouky od sedláka.

 

Veřejný písař ve Francii v letech padesátých a šedesátých minulého století byl však váženou a placenou úřední osobou. Lidé za ním přicházeli a hatmatilkou směsi různých jazyků mu řekli žádané údaje, ale navíc mu vyprávěli své osudy a příhody, které se do formulářů jaksi nevešly. A ty jsou právě popsány ve změněné publikaci. Jsou tam příběhy nejen smutné a veselé, ale i milostné a kolem roku 1968 samozřejmě i politické, týkající se Československa. Ale ani ty nepostrádají laskavý humor, který je autorovi tak blízký.

 

Vydalo nakladatelství ACADEMIA.

-ES-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012