Pohyblivé obzory

4 2014 Knihy česky

Před 35 lety vydal dlouholetý rozhlasový redaktor Milan Bauman svou první velkou populárně vědeckou knihu Záhady pro zítřek (1979). V nevelkém odstupu ji následovaly publikace Na prahu neznámých světů (1981) a Labyrint říše rozumu (1985) doprovozené ilustracemi od Teodora Rotrekla.

 

Letos v květnu vychází jeho nejnovější kniha Pohyblivé obzory, která se pokouší čtenářům seriózně a srozumitelně podat řadu témat současné vědy. Autor přirovnává touhu po poznání k pohybu po vrcholcích hor, kdy sotva zdoláme jeden, hned jsme hnáni k dalšímu vrcholu, který ještě neznáme. Konec pouti je v nedohlednu, jakkoli se může zdát, že už jsme vše podstatné objevili. Ba co víc - mýlit se je lidské a proklamované pravdy se mohou zanedlouho proměnit v nepravdy. To je velkou výzvou pro pozemskou vědu, techniku i lidskou představivost. Bezpočet otazníků leží nad mikrosvětem, makrosvětem a vším co je mezi nimi. Protože se v úzké vědní specializaci stále více musejí hledat odpovědi napříč obory, neboť je vše ve světě kolem nás úzce propojeno, vydal se touto cestou i Milan Bauman a zve s sebou každého, kdo lační po vědění.

 

Jako společný projekt s vysíláním Meteor vydal Radioservis, který pořádá autogramiádu s autorem 17. května v 15:00 na svém stánku v rámci 20. mezinárodního veletrhu Svět knihy 2014.

-HaM-

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012