Florencie hostila setkání českých škol v Itálii

4 2014 Naši ve světě česky

 

Ve dnech 28.-29. 3. 2014 se uskutečnilo 2. setkání českých škol v Itálii, tentokráte ve Florencii. Toto setkání bylo zorganizované česko italským sdružením ARCA a Honorárním konzulátem ČR ve Florencii, pod záštitou Velvyslanectví ČR v Římě. Navázalo tak na první setkání českých škol na italském území v loňském roce v Miláně oranizovaného Českým kulturním centrem.

V Itálii vzniklo během několika let (přesněji od roku 2010) pět českých škol a to v Neapoli, Římě, Florencii, Miláně a tento rok i v Boloni. O české školy je zájem a počet českých žáčků stále roste, ač vyučování probíhá většinou o sobotách. Cílem těchto setkání je rozvinout a obohatit činnost českých škol na území Itálie. Výměna zkušeností, přímé kontakty a osobní seznámení vedou k plodné spolupráci mezi školami i mezi jednotlivými vyučujícími.

Tak vznikly již po prvním setkání zajímavé společné projekty (jako Putování kašpárka Pimprlete po Itálii) a možnost zapojit se do nich a společně je dotvářet. Program setkání byl velice pestrý. Účastníci se mohli dozvědět nové informace nejen o centrální organizaci ČŠBH ( od zakladatelky ČŠBH Lucie Slavíkové) a ostatních českých školách v zahraničí, ale i postoje ministerstev a státních institucí vůči nim.

Z jednotlivých příspěvků byly vidět společné rysy, s kterými se setkávají čeští vyučující v Itálii (a nejen) – přístup rodičů, problémy dětí s českou gramatikou ve srovnání s italskou, specifické rozdíly jednotlivých škol a jejich organizace (možnosti prostor, vzdělání a disponibilita vyučujících apod.) Jedna charakteristika byla však společná všem českým školám a všem vyučujícím – obrovské nadšení učit český jazyk! Velký dík za profesionální organizaci, pestrý program a celkově příjemnou atmosféru po celou dobu setkání patří česko-italskému sdružení ARCA (Amici della Repubblica ceca), největší dík pak Zdence Skorunkové.

Další informace najdete také zde..

http://www.czechevents.it/cs/2014/04/aktuality/ve-florencii-probehlo-druhe-setkani-ceskych-skol-v-italii-2.html

Helena Schwarzová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012