Na cestě za snem

-ES- 3 2014 Knihy česky

Mnislav Zelený Atapana

Vandry Latinskou Amerikou

V devadesátých létech minulého století jsem poznala zajímavého člověka. Nabídl mi do Českého dialogu článek o indiánech v Jižní Americe. Článek byl čtivý a pan Mnislav Zelený moc milý. Byl tam v té době již jako diplomat a s indiány se velice sblížil. Vnímal jejich zdravý vztah k přírodě, k naší planetě a vlastně celému vesmíru, který je dost rozdílný od člověka postiženého civilizací. Napsal na to téma řadu článků do novin a řadu knih. Po skončení svého diplomatické mise za indiány jezdil už soukromě a jezdí dodnes. Ke své poslední knize říká:

Latinská Amerika se stala mým životním osudem. Vše začalo koncem roku 1968, kdy jsem v Londýně jako stavební dělník stavěl stanici metra Victoria. Rozhodl jsem se, že nebudu emigrovat do Kanady, ale pojedu do Brazílie. Po půlroční práci na stavbě, v přístavech Rotterdamu a Hamburku, jsem sbalil ranec, dva foťáky, magneťák, 65dolarů a odplul na argentinské lodi Río Tunuyan do Rio de Janeira. Začal roční vandr „na blind“ stopem a pěšky napříč Amazonií od Atlantiku po Pacifik a podél And do Mexika. Byla to má, jak by se řeklo moderním žargonem, kultovní cesta, která zahájila desítky mých výprav. Tehdy jsem nahlédl do každodenního života Latinoameričanů a indiánů, do jejich historie, politiky a kultury. Setkával jsem se s prostými lidmi a žebráky, ale i s brazilskou princeznou, kostarickým presidentem, generálním tajemníkem Komunistické strany Hondurasu či vojáky na válečné frontě „fotbalové“ války.

Do světa jsem odjížděl s touhou nejen poznat nové a vzdálené země, ale i dobré lidi. Mé vandry do Latinské Ameriky byly jakousi cestou za vzdáleným snem. Má první dobrodružná cesta se stala počátkem mé celoživotní cesty za pochopením Latinské Ameriky.

Knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012