Kronika česká

Jana Volfová, historička 4 2003 Knihy česky

Václav Hájek z Libočan – Kronika česká

Současné vydání jeho rozsáhlého díla vytvořeného v 16. století, době to rozkvětu vzdělanosti a českého jazyka, je čin nakladatelství Academia velmi záslužný. Poprvé vyšla tiskem v roce 1541 a dlouhá léta patřila k nejoblíbenějším a nejčtenějším dílům o našich dějinách. Díky vypravěčskému umění, literárním kvalitám a krásnému jazyku byla jejími čtenáři obdivována. Autor měl ve své době k dispozici řadu původních listin, kronik a dalších pramenů, z nichž mnohé zmizely v nenávratnu. Zpracoval i báje a pověsti, které byly v jeho časech ještě velmi živé. Rozvoj a zdokonalení historického bádání sice odhalil chyby a omyly včetně některých autorových výmyslů, ale kronika zůstala dílem, které inspirovalo mnohé tvůrce z řad umělců, a to nejen národního obrození v 19. století. Na více než tisíci stranách nám autor rok za rokem popisuje historii Zemí koruny svatováclavské od století 7. až po století 16.

Václav Hájek se narodil v zemanské rodině ve vsi Libočany u Žatce. O jeho vzdělání není nic známo. Původně patřil ke kališníkům, později přestoupil ke katolíkům. Díky tomu jeho kronika vyšla i v dobách nejtěžších po třicetileté válce. O tom, že byl nejen výtečný vypravěč, ale i řečník, vypovídá i to, že léta patřil k nejoblíbenějším kazatelům v kostele svatotomášském při klášteře na Malé Straně. Jeho životní osudy by vydaly na román. Na sklonku svého života se uchýlil na Staré Město do dominikánského kláštera, kde v tamním kostele sv. Anny spí svůj věčný sen. Zemřel 18. března 1553.

Jeho dílo okouzlovalo čtenáře dlouhá staletí vypravěčským uměním i literárním stylem. Pomáhalo udržovat národní cítění, lásku k českému jazyku a rodné zemi. Její nejnovější vydání je záslužné i proto, že v současné době český jazyk strádá v ústech mnohých, ztrácí svoji barvitost, bohatství výrazů a básnivou krásu. Kéž by tato kniha pomáhala zachovat si jak v našem jazyce, tak k rodné zemi lásku našich předků. Vydání doplňují kapitoly o českém knihtisku, ilustrace, ediční poznámky. Kronika česká jako obhajoba řádu, který naší zemi právě tolik chybí. Součástí knihy je řada vysvětlujících článků k jazykovým jevům. V závěru najdete poděkování těm, kteří se podíleli na zpřístupnění pokladu, kterým bezesporu je Hájkova Kronika česká, dnešnímu čtenáři.

PhDr. Jana Volfová, historička

Vydalo nakladatelství Academia v roce 2013

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012