Nová knížka pro všechny, jimž čeština není lhostejná

-tes- 1 2014 Knihy česky

"Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš."

(Turecké přísloví)

Češtinu jako mateřský jazyk používáme každý den zcela automaticky, ale málokdy se zamyslíme nad tím, kolik asi skýtá zajímavostí, podíváme-li se na ni z pohledu minulého, současného a budoucího. Zkoumáním češtiny současné i historické, spisovné i nespisovné, psané i mluvené, se zabývá Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Toto vědecké pracoviště pro výzkum českého jazyka v nejrůznějších aspektech se pyšní více než stoletou historií, neboť navazuje na činnost Kanceláře jazyka českého založené v roce 1911 jako výsledek dvacetiletého snažení České akademie věd a umění, prakticky realizované dobrovolnými spolupracovníky z řad středoškolských profesorů a studentů vyšších ročníků slovanské filologie. Je jediným bohemistickým pracovištěm v České republice poskytujícím soustavné jazykové poradenství nejrůznějším uživatelům českého jazyka. Radí, vysvětluje, doporučuje. Jako pravidelná telefonická a dopisová služba pro veřejnost začala fungovat jazyková poradna v roce 1946; velkou kvantitativní i kvalitativní proměnu pak díky moderním technologiím zaznamenal dialog mezi veřejností a jazykovou poradnou v posledních letech připojením k internetu.

Z nepřeberného množství více než 70 000 e-mailových dotazů zaslaných elektronickou poštou v letech 1998 - 2010 jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, předkládá nyní dvanáctičlenný kolektiv jeho odborných pracovníků pod vedením PhDr. Markéty Pravdové, PhD, knižní výběr těch nejzajímavějších a stále aktuálních. Některé z nich se v letech 2006 - 2010 staly na internetových stránkách čilé korespondence jazykové poradny "dotazem týdne", doplněné i dalšími texty, mj. z rubriky "Z dopisů jazykové poradny" otiskované v časopise Naše řeč. Z bohatého materiálu vznikla publikace "Jsme v češtině doma?" (Nakladatelství Academia, Praha 2012, 1. vyd., 202 str., ISBN 978-80-200-2146-5), jež přitažlivou a srozumitelnou formou seznámí čtenáře na příklad s tím, co znamenají slova běhoun, kredenc, kokino, hujer, minela, outěžek, mrcasit se, odkud se vzaly výroky minela, moldánky, syčák, prdelačka, světští, páté přes deváté, starý paprika, jaký je původ rčení foukat jak na vídrholci, mít řečí čtyřiapadesát, hrát tužku, proč se žena vdává, ale muž žení, jak se dívají jazykovědci na slova hostka, lídryně, mažoret, zadařit se, jak skloňovat slova boss, kynkažu, jakého rodu je Pluto, patogen, zda psát imbus nebo inbus, na počítači - v počítači atd. Abecedně seřazená hesla obsahují "problémové dotazy" a základní výklad k jazykovému jevu, jehož se dotaz týká, případně odkazy na odbornou literaturu, zejména mluvnice a slovník, v nichž lze najít podrobnější poučení. Pro snažší vyhledávání a orientaci v heslech je připojen rejstřík.

Knížka je určena všem, jimž čeština - její současné problémy a potřeby jazykové praxe - na začátku třetího tisíciletí není lhostejná,

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012