České kořeny ve Vídni - konečně vídeňská premiéra

Maf 11 2013 Naši ve světě česky

ČESKÉ KOŘENY VE VÍDNI – III. dokument z řady cyklu České kořeny měl 4. listopadu svoji vídeňskou premiéru. Konala se v kinosále Velvyslanectví České republiky v Rakousku ve spolupráci s Českým centrem ve Vídni.

 

Večer uvedli Judr. Jana Červenková, Chargé d'affaires našeho zastupitelského úřadu a Martin Krafl, ředitel Českého centra. Za autorský tým se zúčastnily Martina Fialková a Kateřina Hornová.

Za filmované osobnosti či rodiny byli na projekci manželé Brabencovi, Vašíčkovi, Rudolf Cainer a Anna Křivanová a také Kateřina Andrejsová a Georg Materna.

 

Po pražské a kyjovské premiéře tak dokument mohli shlédnout Češi žijící ve Vídni, o nichž dokument pojednává, tedy velmi kritické publikum. Díky dobré propagaci obou pořádajících institucí i spolupráci s Vídeňskými svobodnými listy, jedním z krajanských časopisů, který zde vychází, bylo publikum početné.

Spontánní, živé reakce již během projekce svědčily o tom, že diváci srovnávají vlastní zkušenosti s tím, co prožívali protagonisté dokumentu. Následní diskuse potvrdily, že nacházeli ve filmu nejen paralely, ale i další dimenze – ještě něco navíc, než domácí diváci v ČR, kteří nemají osobní nebo rodinnou zkušenost s emigrací či životem v jiné zemi. A to nejen v závažných momentech, ale i v těch odlehčených, které u vídeňského publika vyvolaly vlnu dobré nálady v sále.

 

Při následné číši vína, na kterou pozvaly účastníky pořádající instituce, padly návrhy na další uplatnění dokumentu v projektech Českého centra, ale i v rakouské TV – za předpokladu, že bude film dodatečně doplněn titulky. Vídeňští Češi v diskusi také ocenili, jak se dokument vypořádal s vícevrstevnatým českým prostředím ve Vídni.

 

I v tomto případě třetího z našich dokumentů, u Českých kořenů ve Vídni platí motto celého cyklu:

 

Systém, který vládl v naší zemi před rokem 1989,

bránil občanům svobodně uplatnit svoje talenty a schopnosti.

 

Cyklus České kořeny ukazuje příběhy lidí, kteří odchodem

z Československa tuto svobodu získali a dokázali ji využít.

 

Záměr cyklu ČESKÉ KOŘENY

Tým Českých kořenů a Mezinárodní český klub tak pokračují v úsilí zmapovat přínos českých krajanů zemím, v nichž žijí, i zpětně České republice. Dokumenty by také měly pomoci překročit mnohdy uměle, dřívějším režimem či obecnými předsudky vytvořené bariéry mezi námi doma a Čechy ve světě.

 

Využití filmu

Film byl nabídnut České televizi, která odvysílala oba díly předchozí (České kořeny ve Švédsku 2010 a ve Švýcarsku 2011) a k dalším projekcím doma i v zahraničí – s podporou Českých center, krajanských organizací a pod.. Je též k dispozici na DVD.

 

Další projekce se budou konat přímo v místech, kde jsme natáčeli.

29. 11. od 11.00 - Gymnázium J. A. Komenského, Schützengasse 31, Wien (přístupno i veřejnosti, tj. nejde jen o „školní“ akci)

Dne 29.11. to bude v budově českého gymnázia, která je nedlouho po rekonstrukci, na niž také přispěl hlavní sponzor našeho filmu, Jihomoravský kraj. Těšíme se zde na setkání s žáky, studenty i pedagogy školy, které před dvěma lety zachytila naše kamera, ale i na jejich rodiče a další diváky, kteří se přijdou podívat na České kořeny ve Vídni. Projekce se koná v péči Školského spolku Komenský.

30.11.2013 19.00 - Slovanská Beseda, Drachengasse 3, (Hotel Pošta), Wien

Další projekce dokumentu České kořeny ve Vídni se koná v péči Akademického spolku.

I v prostorách Hotelu Pošta, kde spolek sídlí, se odehrává část filmu, který je věnován současné české Vídni. Zachycuje dlouhou historii tohoto místa, které se stalo centrem českého spolkového i kulturního života, ale i dnešní dění v těchto prostorách.

 

Kdo se na projektu ČESKÉ KOŘENY podílí?

 

KAM Studio - zabývá se grafickou tvorbou a tvorbou dokumentárních filmů. Sídlí v jihomoravském Kyjově. Více na www.kamstudio.cz

Mezinárodní český klub (MČK), občanské sdružení, vydává časopis Český dialog (od r. 1990) a organizuje řadu akcí se zaměřením na prohlubování kontaktů s krajany ve světě. Sídlí v Praze. Více informací najdete na www.cesky-dialog.net

České kořeny natáčí tým ve složení:

Tomáš Kubák (vedoucí projektu, kamera, režie) z KAM Studia Kyjov, Martina Fialková (produkce, rozhovory, mediální servis, propagace) z Mezinárodního českého klubu Praha a externě Veronika Hollerová (rozhovory, komentáře) Kyjov. Do týmu nedávno přibyla Katka Hornová (střih) z Hodonína.

 

Více informací i fotografie z natáčení najdete na www.ceskekoreny.cZ

 

Mediální servis: Ing. Martina Fialková, Mezinárodní český klub, tel.: +420 603 930 074

m.fialkova@centrum.cz, www.cesky-dialog.net

 

Uvítáme i jakoukoli podporu možného pokračování projektu

ČESKÉ KOŘENY, dalšího zamýšleného dílu.

 

Číslo účtu projektu České kořeny: 2350059319 / 0800

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012