Návštěva z Westu

Milena Štráfeldová 7 2013 Naši ve světě English

Na celý týden do České republiky přijely čtyři děti českých krajanů z Westu v Texasu. Toto městečko, kde dosud žijí stovky lidí s českými kořeny, nedávno postihla tragédie - při výbuchu továrny na hnojiva zde zahynulo čtrnáct lidí a byly zničeny desítky domů. Právě tato událost motivovala starostku moravských Kunovic Ivanu Májíčkovou, aby děti z Westu pozvala na jubilejní, už 20. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto.

,,Záběry, které jsme mohli shlédnout v televizi, byly pro nás šokující. Pokud jsem dobře četla informace, tak materiální a finanční pomoc jim byla poskytnuta okamžitě. Často se ale zapomíná na psychickou pomoc. A myslím si, že nejlepším lékem na všechny trampoty, je přijet do jiného prostředí, zažít jiné zážitky. Proto jsem navrhla zastupitelstvu, které s tím souhlasilo, že pozveme tyto děti k nám na Mezinárodní dětský folklorní festival. Letos ho děláme společně se sdružením Kunovjan 20. rokem. Jsem si jistá, že je to pro děti vynikající akce, kde se nejen dobře pobaví, ale získají základní vědomosti a dovednosti, co se týká folklóru a lidového umění. Mám z toho radost, protože jsem tuto návštěvu organizovala přes naši ambasádu a musím říct, že pan velvyslanec i pan kulturní atašé mě v tom velmi pomohli. Podařilo se sehnat dotaci na letenky pro děti, protože my hradíme transfer po České republice, ubytování a stravu."

Nemá někdo od vás z Kunovic osobní vazby do Westu? Právě z Moravy je většina lidí, kteří se v 19. století do Westu stěhovali.

"I toto byl impuls naší nabídky, protože si myslím, že je náš folklór může oslovit a připomenout jim, odkud pocházejí jejich předkové. Ale zatím jsem nezjistila, jestli někdo přímo z Kunovic ve Westu žije. Zatím takové informace nemám," řekla starostka.

Program byl připraven ve spolupráci s Americkým centrem v Praze. Děti si prohlédly Prahu a byly samozřejmě nadšeny folklórním festivalem v Kunovicích, kde mohly poprvé zažít originální tance a zpěvy a to nejen z Moravy, ale i z Čech a z jiných států Evropy, jako je Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Ukrajina. V sobotu večer byl ohňostroj a v neděli mše a další zajímavý program a výlety na hrady, do Zlína a Luhačovic.

Děti byly okouzleny nevšedními zážitky a také architekturou, kterou dosud neznali. Jaký to byl rozdíl od poslední doby ve Westu, kde tam celou dobu chodili jen po pohřbech. ..

Cestu dětí z Westu do České republiky umožnily americké krajanské organizace jako Američtí přátelé České republiky nebo Bohemian Benevolent and Literary Association. Spolupracovala přitom i česká ambasáda ve Washingtonu. Děti, které přijely do Česka, zvítězily v soutěži o nejlepší esej na téma Co znamená být Čech. Soutěže se účastnilo na devadesát mladých lidí z Westu.

(Článek byl trochu redakčně krácen a upraven.)

Na snímku jsou vedle dětí manželé Podsedníkovi jako doprovod a sedící manželé Snokhousovi. Ti zastávají práci honorárního konzula pro celý veliký Texas, jako opravdoví vlastenci sponzorují řadu kulturních a duchovních záležitostí jak v USA tak v České republice a také přispěli na cestu těmto čtyřem mladým lidem. Na Velehradě jim byla u příležitosti Cyrilometodějského svátku udělena Medaile za jejich podporu české kultury i pobožnosti, jakožto dědictví svých předků.


In the picture next to the children are Mr. and Mrs Podsednik who accompanied them, and seated are Mr. and Mrs. Snokhous who act as Honorary Consul in greater Texas. They are real patriots who organize a number of cultural and spiritual events in USA as well as in the Czech Republic and also helped these four young people to realize the trip. In Velehrad on the occasion of the feast of St. Cyril and Methodius, they were awarded a Medal for their support of Czech culture and religious service, as a heritage of their ancestors.
Translation by Pavla Schultz

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012