Jak se žije Čechům v Grónsku?

Martina Fialková 1 2013 Rozhovory česky

Lednový rozhovor bude opravdu „zmrzlý“. Alena a Jaroslav Klempířovi, které jsem před rokem potkala na jedné z besed Mezinárodního českého klubu v Městské knihovně, se mi představili jako „eskymáci“ toho času v Praze. Větší část roku však tráví již 18 let v Grónsku, kde pracují v oblasti geografie, etnografie, historie, zabývají se i sociálními tématy v tamních podmínkách a jsou členy Mezinárodní organizace novinářů " International Organization of Journalists. "

Když přijedou do Prahy, jsou v jednom kole. Přednášky, besedy, rozhovory – zkrátka o Grónsko je zájem, asi proto, že o něm víme opravdu málo. Exotickými jsme si zvykli nazývat hlavně vzdálené teplé kraje. Ale i Grónsko je pro nás vlastně jaksi exotické – ale hlavně je své. Je to země s dlouhou a zajímavou historií včetně mnoha českých stop, země s hrdými obyvateli. A Klempířovi zde nalezli to, co postrádají v našem splašeném světě s mnohdy pochybenými hodnotami ...

Alena Klempířová říká: „K tomu, aby člověk pochopil Gróňany, musí znát jejich historii, musí se snažit pochopit hrůzné podmínky, v kterých přežívali a když sám v sobě veškeré tyto skutečnosti zpracuje, je naplněn úctou a obdivem k tomu nepatrnému národu počtem, ale obrovskou silou ducha. Když  budu mluvit sama za sebe, já v Grónsku získávám optimismus a sílu k životu v  "civilizaci". Chci podotknout, že současní Gróňané žijí moderním životem jako my, ale s jiným "vnitřním" cítěním.

 

Jaké ted´asi může být v místě, kde v Grónsku žijete, teď v lednu počasí? A jak velká je ona pověstná polární tma?

Lednová zima? Lednové teploty jsou v  průměru minus - 10°až -20°C. Ale to je jen průměr. Známe teploty kolem  minus- 42°C. Trvají třeba tři týdny. Nejchladnějším měsícem je březen.

A jak čelit mrazu? Umět se dobře obléknout.

Polární noc je pro nás úchvatná. Často nám nad hlavami tančí  barevné závoje polární záře. Jinak v polární noci slunce nevychází, je takové modrošero.

 

A naopak, čím je krásné grónské léto?

Slunce svítí 24 hodin. Jen nad obzorem. Noční slunce umí zbarvit plující ledové hory do neskutečně nádherných barev. V přírodě, která není pokryta věčným ledem, je pestrobarevný koberec květin. Jen po krátkou vegetační dobu. Rodí se nová pokolení zvěře, ptáků. A rychle se adaptovat v přírodě. Léto je krátké! Jen ty miliony komárů jsou v létě při vyšších teplotách velmi nepříjemné. Žádné repelenty nepomáhají. Nezbývá nic jiného, než nasadit moskytiéru.

 

Jak došlo k vašemu rozhodnutí odejít do Grónska a žít tam, pracovat? To není stejné jako zkusit štěstí v Německu nebo v Británii, ale ani jako třeba v Malajsii. K takovému kroku musí mít, myslím, i oba partneři trochu zvláštní mix povah...

Rozhodnutí žít v tak exotické polární zemi je až druhořadý moment. Nejdříve než uskutečníte rozhodnutí, musíte být připraveni teoreticky, vědecky, fyzicky a v polárních oblastech hrají velkou roli i morálně volní vlastnosti. Partneři se ale musí doplňovat a podporovat. Naprosto se podřídit zákonům života v tak extrémní zemi. Naše sny být a pracovat v Arktidě se splnily.

 

Jak žijí dnešní Gróňané, v jakých oborech pracují a čím se nejvíc liší od nás?

Život v Grónsku je mnohem klidnější než v ostatním rozjitřeném „globalizovaném“ světě.

Grónsko je podle našeho poznání i ostatního světa opravdu tou nejbezpečnější zemí. Jen vystupte na letišti v Praze, nebo jděte na některé nádraží, i jen po ulici. „Dávejte si pozor na kapsáře“, zní z amplionů, oslovují vás informační letáčky. V Grónsku se nekrade!

Gróňané pracují. Ano, pracují! Na své cestě za samostatností dosáhli dobrovolně ve  vypsaném referendu v roce 2008 svrchovanosti, a to dekretem Dánské královny, dne 21.června 2009, tedy nezávislosti na Dánsku. Na základě referenda je nyní spojuje pouze nejvolnější forma autonomie . V roce 1985 Grónsko vystoupilo z EHS.  Gróňané za svoji „samostatnost“ platí Dánsku velice tvrdé reparace.

Přejí si žít svobodně, samostatně. To samozřejmě přináší i další potřebu kvalifikovaných pracovníků, vědců v mnoha, takřka ve všech oborech lidské činnosti. Mladí Gróňané usilovně studují, po studiích v cizině se skoro stoprocentně vracejí do své země, na kterou jsou bytostně hrdi. A podporu vědy a kultury lze Grónsku jen závidět!

Od Čechů se nejvíce liší tím, že si zachovali hrdost k rodné zemi, byť života v nesmírně drsných klimatických podmínkách. Zachovávání lidových tradic. A hlavně si nestěžují, jsou usměvaví a milí. Tak jsme je poznali my.

 

Zmiňujete často vysokou emancipaci grónských žen, v tom nejlepším slova smyslu. Jaké tedy jsou a váží si svých mužů? A co rodinný život Gróňanů?

Emancipace není to pravé slovo v grónských podmínkách. Nemusela být žádná. Po staletí byla mužská a ženská práce navzájem respektovaná. I v dnešní grónské společnosti mají ženy

rovnoprávné postavení jako muži. Jsou ve vládě, manažerky, pedagožky, vědecké pracovnice atd. Grónská vláda se dobře stará o rodiny. Jsou respektovány zákony o rodině, školní docházka je vyřešena úspěšně na všech stupních. O zdravotnictví nemluvě.

 

Určitě existuje něco, jako je současná grónská kultura. Čím Gróňané žijí ve volném čase, co je zajímá? Je to Evropa a naše kultura?

V minulém roce, když jsme byli přijati ministryní kultury paní Mimi Karlsen, tak jsme byli informováni o založení nového Grónského národního divadla, Viděli jsme plány na stavbu nové Národní galerie. Každé významnější místo v Grónsku má své muzeum, knihovny. Představte si, že na 57 000 tisíc obyvatel největšího ostrova světa je více jak stočlenná obec spisovatelů. Samostatnou vynikající kapitolou kultury je výtvarné umění. Historické i současné, kde grónští umělci jsou žádáni  i ve světových galeriích. Hudba je nejvýrazněji ovlivněna Evropou.  Jen s povzdechem jsme srovnávali podmínky stále se zhoršujícího stavu české kultury, kde je  přijímán laciný styl cizích kultur, bez důrazu k hrdosti na tradice.

 

Mluvili jste o českých stopách v Grónsku, kdo z Čechů na jeho drsné pobřeží jako první vystoupil?

Otázka, kdo jako první z Čechů vstoupil na neznámé a neprobádané končiny, nemůže být a nebude hodnověrně rozluštěna.  Rozhodně největší „českou stopu“ v Grónsku zanechali   misionáři, Moravští bratři. Jednota bratrská, i sám J.A. Komenský byli z vlasti vyhnáni katolíky po nešťastné bitvě na Bílé Hoře 1620. Moravští bratři odcházeli pak na misie do celého světa, a roku 1733, přesně 20. května, připluli také do Grónska. Nejvýznamnější z nich byl Samuel Kleinschmidt, který  vytvořil gramatiku grónské řeči a napsal slovník, který byl vydán v roce 1871 ještě za jeho života. Po Moravských bratřích zůstaly dodnes kostelíky, místní názvy i mnoho jiného.

 

Přivítali jsme Nový rok 2013. Jak jej slaví Gróňané?

Vánoce i Nový rok jsou v Grónsku klidné, bez nervozity, svátky pospolitosti a duchovního přemítání. Vánoce se zpěvem i těch nám známých koled, ovšem v grónštině, včetně úchvatné  vánoční  písně  „Tichá noc, svatá noc…“ J. Grubera, nejznámější vánoční písně na světě. Pod hvězdami prozářenou polární nocí, někdy i s hrou barevné polární záře. Je to opravdu tichá noc a v tom polárním klidu i posvátná.

Gróňané si přejí: Juusllimi ukiortaassamillu pilluaritsi! I my vám přejeme totéž co Gróňané: Veselé vánoce, ale hlavně hodně štěstí v Novém roce 2013!

Alena a Jaroslav Klempířovi

 

Rozhovor vedla Martina Fialková

A kdo by se chtěl o Grónsku a jeho obyvatelích dozvědět ještě více, může přijít na besedu s promítáním, kterou budu mít manželé Klempířovi v Městské knihovně. Dne 21. ledna  od 17.00 budou hosty cyklu besed Hovory bez hranic, které zde už 10 let pořádá Mezinárodní český klub. Besedou bude provázet autorka rozhovoru.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012