Sekyra a lyra

Olga Szymanská 10 2012 Knihy česky

To je život i tvorba výjimečného člověka, který prožil prakticky celý svůj život na jihovýchodě Norska v kraji Hedmarku: HANSE BORLIHO (1918 - 1989).

 

Borli bral inspiraci z krajiny s údolím a řekou Glommou a s pustinou Kalevala pod horami. Jeden z nevýznamnější norských básníků vyrůstal v malé vesnici. Již před školou uměl dobře číst a psát. Sousedé proto utvořili sbírku, aby Hans mohl absolvovat střední školu. Pak začal působit jako učitel. Zanedlouho však narukoval do druhé světové války, kde byl raněn a zajat. Po návratu do rodného kraje se stal dřevorubcem. Mezi horami a řekami v lesích se cítil nejlépe. Měl však v sobě svár: i když lesy a přírodu miloval, z profese musel stromy kácet! Pro odčinění vůči " zlým skutkům" začal psát.

BÁSNĚ

"Jejich kořeny jsou skryty hluboko v tichu lesů, v dlouhém naslouchání. Rodily se z prostých, všedních obrazů lesů, ticha a bouří, a vyrůstaly v temnotách nocí prořezávaných plameny. Promlouvá k nám z nich odvěká moudrost a pravda tak, jak ji poznával a žil básník..." /záložka českého překladu knihy H. B. Cesta lesy (SURSUM 2012). To se však dá prohlásit i o celé básníkově tvorbě - napsal ...... titulů. Jeho prostřednictvím se noříme do stínů temnoty i v náruč záchvěvů smrti, aby nám ukázal, že navzdory nim existuje svět okolo nás i s životy, v nichž víra v krásu a naděje v dobro navzdory všemu. přetrvává.A to mohou dokázat verše pouze tvůrce, který beznaděj a téměř ztrátu víry sám zažil.

CESTA LESY

Poslední sbírka básní Hanse Borliho v sobě nese záznam konkrétních prožitků, v jejichž podtextu - skryté rovině dobře rozeznáme stálou platnost. A onu zkušenost vzácně hlubokého prožitku - nejsilnějšího. Mají obrazivost severu, nám zatím málo známého. Naplněny srozumitelnou, velmi poutavou rozvinutou osobní i osobité autorskou reflexe. Znalostí prostředí skrznaskrz. Obohaceny, byť zprostředkovaně, o jiné světy: Jednak Borli miloval jazz, (hlavně Louis Armstronga), jednak prožil chmurné chvíle (Auschwwit). Okolní reálný svět sem proniká zpovzdálí. Celou sbírkou prolíná barevná škála tónů - obrazně i doslova (například jasoň červenooký).

Na levých stránkách je vždy báseň v norském originálu, vpravo český překlad (Petr Uhlíř). Ilustracemi od Krisanse se nám dostává pak ještě větší barevné představivosti.

"Kniha Cesty do lesa nás zvláštním způsobem do tohoto světa uvádí a otevírá nejen pohled, ale také cestu na Sever." (D. Šlosar - z předmluvy k českému překladu).

Tato básnická sbírka je malým zázrakem současné norské literatury.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012