Ohlasy různé

-jn- 5 2012 Ohlasy a názory česky

Paní Jarmila z Kalifornie napsala: ... srdečně zdravím spolu s díky za křížovky. Časopis Instinkt měl pěkný rozhovor s paní Klausovou, která je velice vzdělaná paní. Jinak jsem byla trochu smutná z nízké úrovně časopisu. Škoda Českého dialogu, ten měl úroveň!"

Hezká zpráva ze Švédska

Přátelé, krajané-zahraniční Češi a Slováci ve Švédsku i jinde ve světě!

Včera jsem byla na návštěvě u jedné známé Slovenky, Stefanie Hansson, která bydlí ve stejném městě jako já - ve švédském Norrköpingu.

Její dcera Elena nám hostům ukazovala krásné výrobky vlastního designu své firmy Elena Stockholm.

Mám vždy radost z další generace zahraničních Čechů a Slováků, kteří po nás dále šíří českou a slovenskou kulturu a tak ráda dělám reklamu nejen svým dvojjazyčným synům (o jejichž hudební produkci průběžně posílám novinky do světa), ale i jiným známým, jako v tomto případě. Tak jako moji synové hovoří čistou češtinou, tak i Elena hovoří čistou slovenštinou a to nás, starou generaci vždycky potěší!

Podívejte se na webové stránky www.elenastockholm.se .

Přeji Vám všem krásné jaro plné slunce a srdečně zdravím z dalekého Švédska

Blanka Karlsson

Naše čtenářika ivana Látalová se zamýšlela nad politickou situací formou veršů:

Současná poezie od Ivany

Bez ručiček

Když se dívám, co se u nás děje,

Tak bych zavedla prastarý zákon.

Za zlodějinu useknout končetinu.

Když si to představím, tak za břicho se popadám.

Naše vláda bez ručiček, někteří bez nožiček,

Na magistrátu by také samý mrzák byl, vyhlášený národ

Mrzáků by z nás byl.

Mrzák lépe okrádá se.

Jen je mi líto těch, kterým ruce zůstanou.

Ti budou muset makat za všechny.

Ale pozor! V nich taky prastarý je zákon.

Tak přeci jenom pozor. Na co?

No přece na ruce!

 

O odboji

K šedesátisedmému výročí ukončení druhé světové války v Evropě Zatímco ostatní státy válčily proti německému nacionálnímu socialismu, Češi a Slováci dělali doma a v zahraničí odboj. Ačkoliv jsme byli připravení, měli odhodlání, zbrojovky a opevnění nechali jsme se obsadit vojsky nepřítele. Po válce jsme dobrovolně postoupili čtvrtinu státu Sovětskému Svazu a navrátivší se odbojáře jsme trestali jako zrádce. K.Mrzílek

Sudety

Text, který přikládám je z mého článku uveřejněného ve Střední Evropě Odepřená integrace: Součesné české generace žijí více než půl století v národnostně (takřka) homogenním státě a nezdá se, že by se hlouběji zajímaly o dějiny staletého soužití různých národností v tomto zeměpisném prostoru. Názory většiny české veřejnosti jsou ovlivnovány představami, že země Království Českého náležely od počátku výlučně etnickému českému národu. ..

Teprve v průběhu nacionálního uvědomování v 19. stol. hledali obyvatelé nesouvisle osídlených německých krajů společný jmenovatel. Našel ho Franz Jesser, žurnalista a spisovatel, národovecký politik, 1920 - 1933 senátor za Deutsche Nationalsozialistische Partei v československém parlamentě. Jesser poprvé použil označení Sudetenland v roce 1903 v německých novinách DER DEUTSCHE VOLKSBOTE, odpovídající již dříve používaným označením Alpendeutsche nebo Karpatendeutsche. Sudetendeutsch se tak stalo politickým označením a svým způsobem politickým bojovým programem všech německy mluvících obyvatel v Čechách a na Moravě, ač lidé z Brna nebo ze Šumavy neměly se sudetskými hřebeny nic společného. Celý text ve zmíněném článku.

S pozdravem Václav Chyský

 

Nezávislý konsultant přijme mandáty pro Švýcarsko

Např.: ... poradenství zastupitelství, promotion, PR, organizace projektu ...

V oborech: ...průmysl, doprava, kultura, školství, zdravotnictví, sport ...

Osloveny: ... firmy, školy, instituce, kluby. spolky, správy, domovy...

výsledky: ... nákup/prodej, exkursionen, výměna zkušeností, presentace, turné, zájezdy ...

Podmínky dle vzájemné dohody  Bližší informace v redakci

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012