Jubilejní sborník Básníci nad soutokem

5 2012 Knihy česky

Literární klub Pegas Mělník připravil k  letošnímu 25. výročí svého založení (1987-2012) reprezentativní sborník pod názvem Básníci nad soutokem. Poskytuje historický přehled o činnosti a aktivitách klubu a jeho členů.

Editorem sborníku je redaktor a spisovatel Miroslav Sígl, grafická úprava je dílem multimediální umělkyně PhDr. Zdeňky Čechové. Oba jsou členy Literárního klubu Pegas Mělník. Přidělené ISBN 978–80–87415–40- 5.

 

Vydání sborníku podpořily Středočeský kraj a město Mělník, dále četní sponzoři uvedení ve sborníku jmenovitě. (Vydavatel a tiskárna Powerprint Praha, 124 stran, z toho 18 barevných).

 

Obsahuje životopisná a bibliografická data básníků, verše z jejich tvorby (celkem 155 básní od 46 autorů). Dále je v knize přehled všech literárních klubů v České republice, přehled vyhlašovaných literárních cen, databáze literárních a kulturních institucí a doporučená literatura pro básníky a literáty.

 

Na padesát autorů – členů Literárního klubu Pegas Mělník, vybralo své verše pro jubilejní almanach, aby svou tvorbou vyjádřili pocity, lásky, touhy, vzněty i podněty, dali nahlédnout do hloubky své duše a ukázali šířku svého srdce či výši svého intelektu. Přicházejí potichu, ale rádi by oslovili, zaujali, přivedli k zamyšlení nad zrychlujícím se během našich životů, vyvolali úsměv i radost, odpomohli od starostí a běd, zaplnili prázdnotu, aby po nich zůstala alespoň malá stopa v nekonečných dálkách času. Je to tak prosté a přece potřebné, aby člověk žil a brzy nehynul…

 

Kontakt: Miroslav Sígl e-mail: miroslav.sigl@seznam.cz, telefon 274 773 850, mobil 731 901 914

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012