Proč volit Lásku a Laskavost? Každý sám může odhalit základní pravdu Vesmíru

7-8 2002 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

    Zákony Vesmíru platí v mikrokosmu i makrokosmu. Co platí dole, platí i nahoře. Z toho vyplývá, že platí-li nějaký zákon ve hmotě (což dovedeme pochopit), platí ve Vesmíru pro všechno. Zkusme tedy přijmout přirovnání, že Dobro a Láska je světlo a Zlo je tma. Představme si, že jdeme do hlubokého sklepa, kde je tma (tedy Zlo). Co uděláme, abychom rozptýlili tmu? Rozsvítíme. A jak víme, světlo je Láska. Odpovězme si na otázku: Můžeme rozptýlit tmu jinak než světlem? Posuď sám. Dojdeš-li k tomu, že světlem -- tedy Láskou, pak jsi pro sebe objevil klíčový zákon Vesmíru. Budeš-li jej ve svém životě uplatňovat, budou se dít zázraky.
    Energie vesmírné Lásky se projevuje Laskavostí. A obráceně: Laskavost je klíčem k Lásce. Jsme-li laskaví, probouzíme v srdci Lásku. Laskavost působí jako jiskra zapalující Lásku. Laskavost je naše přirozená vlastnost. Nemusíme o ní přemýšlet, nemusíme ji hledat, nemusíme se jí učit. Má tu zázračnou moc, že otvírá srdce Lásce a ta, jak víme, je jedinou silou, která přemůže Zlo. Je to ta nejjednodušší cesta, jak můžeme přispět ke zlepšení svého zdraví, k zlepšení mezilidských vztahů i k záchraně života na naší planetě.
    Rozhodneš-li se pro Laskavost i Ty, začni, prosím, hned! Buď laskavý k sobě, svému tělu i životu, partnerovi, dětem, rodičům; k nevrlým sousedům, kolegům, nadřízeným i podřízeným. Tím v každém otevřeš Lásku. Buď laskavý ke všem, které potkáváš. A zejména tehdy, kdy bys obvykle laskavý nebyl. Buď laskavý naprosto vědomě! Nekritizuj, ale chval.
    Takovým způsobem přispěješ k naplnění dávných i novodobých proroctví: Celá naše vlast se stane duchovním centrem nejen Evropy. A kdy to nastane, záleží i na Tobě. Bude to tehdy, až domovem Laskavosti bude každá rodina i pracoviště, každý byt i dům, každá vesnice i město. Prozáříš-li Laskavost ještě úsměvem, prozáříš širší okolí. Máš-li děti, vyprávěj jim pohádky, naplň svůj domov rytmem a melodií písní. V tom všem jsou skryty nejlepší vibrace Duše našeho národa. Můžeme být zemí nejen laskavou, ale i usměvavou a zpívající.
    Energii Lásky můžeme vědomě spojit do mohutného společného proudu při celonárodních meditacích v době úplňků a slunovratů. Zúčastnit se mohou všichni ti, kteří umějí meditovat, i úplní začátečníci. Stačí se jen na deset minut zastavit na místě, kde je nám dobře, nejlépe ve skupině nám blízkých, zavřít oči a být tiše. Věřící se mohou modlit. A všichni pak naplnit své srdce Láskou a Laskavostí k sobě a svému okolí. Tím se podpoří ozdravné procesy v naší společnosti a postupně se stane celá naše vlast zemí laskavých lidí.
    Jak může každý sám objevit a v denním životě uplatňovat vesmírné zákony života ve zdraví a radosti, uvádějí na příkladu autora knihy "Vesmír v nás". Třetí díl "Žena třetího tisíciletí" zakončena výzvou Marty Kubišové, poprvé zveřejňuje Vizi české země: "Probuzení a sjednocení českého národa v Lásce a Laskavosti.


Michal Burda
Starší Vodnář pražský
Kontaktní adresa: Vesmír v nás -- Michal Burda, Mánesova 67, 120 00 Praha 2
vesmir@spirala.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012